«  Archiwum aktualności parafialnych - czerwiec 2013 »

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Dodano: 28 czerwca 2013 r.

   

  XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 VI 2013


  1.Katechizmu Kościoła Katolickiego: Chrzest jest pierwszym i podstawowym sakramentem odpuszczenia grzechów. Dla odpuszczenia grzechów popełnionych po chrzcie Chrystus ustanowił sakrament pokuty i pojednania, przez który ochrzczony może być pojednany z Bogiem i Kościołem (976-980; 984-985).

  2. Dziś zwrócimy naszą uwagę na przeistoczenie – stanowi centralny moment sprawowania Eucharystii. Na obrzęd ten składają się słowa wypowiedziane i czynności wykonane przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. W ten sposób w szczególny sposób Kościół jest posłuszny poleceniu Zbawiciela, aby sprawować tę Eucharystię na Jego pamiątkę.

  3.  Rozpoczęliśmy wakacje. Niech staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej. Zatem dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha!

  4. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

  5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota miesiąca.

  6.  Przyszła niedziela, to niedziela adoracyjna, o godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Natomiast o godz. 19.00 modlitwa uwielbienia i wieczór konfesjonałów. Również w najbliższą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30, odbędzie się szczególna modlitwa z błogosławieństwem małżeństw. Zapraszamy wszystkie małżeństwa, a szczególnie te, które w tym miesiącu obchodzą swoją kolejną rocznicę ślubu.

  7.  Intencje mszalne wywieszone są w gablocie.

  8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Są do nabycia: Don Bosko, Niedziela, Gość Niedzielny,  Miłujcie się.

  9. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Przemysław Ręczkowski, kawaler z parafii św. Jadwigi w Kutnie i Agata, Anna Andrzejczak, panna z parafii miejscowej; Maciej, Cezary Bloch, kawaler, z parafii miejscowej i Marta, Anna Szczęsna, panna z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie; Paweł, Robert Krajewski, kawaler z parafii miejscowej i Aneta, Teresa Wojciechowska, panna z parafii św. Jadwigi w Kutnie – zapowiedź II. Gdyby ktoś wiedział o zaistniałych przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu jest zobowiązany powiadomić tutejsze duszpasterstwo. Samym zaś narzeczonym życzę wszelkiego dobra na czas przygotowania się do sakramentu małżeństwa.

  10. Od 1 do 13 lipca (poniedziałek – sobota) trwać będą półkolonie dla 400 dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy i miasta. Rozpoczęcie jutro o godz. 9.00 w kościele. Już dziś dziękujemy ks. Jackowi za zorganizowanie.

  11. Dzieciom i młodzieży, życzę radosnych i bezpiecznych wakacji oraz sympatykom i wszystkim mieszkańcom naszej parafii, życzę błogosławionego tygodnia.  

  Myśl tygodnia:

   Odpoczynek nie jest trwonieniem czasu.

  Odpoczynek jest konieczny, aby czasu nie marnować.

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Dodano: 21 czerwca 2013 r.

   

  XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 VI 2013


  1.Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: Życie konsekrowane, poprzez pełne poświęcenie się Chrystusowi i braciom i dawanie świadectwa nadziei życia wiecznego, ma szczególny udział w misji Kościoła  (931-933, 945).

  2.Dziś zwrócimy naszą uwagę na anamnezę – jest to część modlitwy eucharystycznej odmawianej po przeistoczeniu i po aklamacji ludu. Zawiera ona wspomnienie misterium Chrystusa – Jego śmierci i zmartwychwstania oraz wejścia do chwały.

  3.Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmujemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej oraz tutaj modlących się, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.

  4.Jutro, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Mszę św. o godz. 18.00 odprawi ks. Jan. Serdecznie zapraszam.

  5.W przyszłą sobotę, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zaczniemy ją celebrować już w piątek, 28 czerwca, uroczystą wieczorną Mszą Świętą wigilijną o godz. 18.00.

  6.  W tym tygodniu patronuje nam jeszcze św. Ireneusz.

  7.W piątek dzieci i młodzież przeżywać będą zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Z tej okazji zapraszam serdecznie na Mszę św. o godz. 18.00. Wszystkim katechetom z naszej parafii serdecznie dziękuję za całoroczną pracę.

  8.  Intencje mszalne wywieszone są w gablocie.

  9.Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Są do nabycia: Don Bosko, Niedziela, Gość Niedzielny,  Miłujcie się.

  10.Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Przemysław Ręczkowski, kawaler z parafii św. Jadwigi w Kutnie i Agata, Anna Andrzejczak, panna z parafii miejscowej; Maciej, Cezary Bloch, kawaler, z parafii miejscowej i Marta, Anna Szczęsna, panna z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie; Paweł, Robert Krajewski, kawaler z parafii miejscowej i Aneta, Teresa Wojciechowska, panna z parafii św. Jadwigi w Kutnie – zapowiedź I. Gdyby ktoś wiedział o zaistniałych przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu jest zobowiązany powiadomić tutejsze duszpasterstwo. Samym zaś narzeczonym życzę wszelkiego dobra na czas przygotowania się do sakramentu małżeństwa.

  11.W przyszłą niedzielę o godz. 10.00, Mszę św. imieninową odprawi ks. Piotr. Zapraszam wszystkich, aby w ten sposób podziękować Bogu za jego posługę.

  12.W dniu 14 lipca 2013 r. (niedziela) jest organizowana pielgrzymka autokarowa do Częstochowy na XXI Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja. Zapisy u Salezjanów Współpracowników w kiosku parafialnym po Mszach św. 

  13.Solenizantom tego tygodnia oraz ojcom, życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa. 

  Myśl tygodnia:

  Wiara to łaska od Boga nam dana. My sobie wiary dać nie możemy, ale o wiarę możemy prosić: Wierzę Panie, ale wzmocnij wiarę moją!
                                                                                  
  bł. Urszula Ledóchowska


 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Dodano: 14 czerwca 2013 r.

   

  XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 VI 2013

  1. Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: Życie konsekrowane jest wolna odpowiedzią człowieka na szczególne wezwanie Chrystusa, dzięki któremu osoby konsekrowane poświęcają się całkowicie Bogu i dążą za natchnieniem Ducha Świętego do doskonałej miłości. Taka konsekracja charakteryzuje się praktykowaniem rad ewangelicznych (908-913, 943).

  2.     Dziś zwrócimy naszą uwagę na aklamację Sanctus (Święty) – jest ona stałą częścią modlitwy eucharystycznej i nie można jej zastąpić innym śpiewem chwalącym Boga (istniała bowiem taka tradycja, która znajduje swój wyraz w starszych śpiewach mszalnych zawierających pieśni na poszczególne momenty sprawowania liturgii, wśród których można znaleźć również śpiew na Sanctus).

  3. Wielkimi krokami zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas.

  4.     W tym tygodniu patronują nam: św. Albert Chmielowski i św. Alojzy Gonzaga.

  5.     Intencje mszalne wywieszone są w gablocie.

  6.   Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Są do nabycia: Don Bosko, Niedziela, Gość Niedzielny,  Miłujcie się.

  7.W przyszłą niedzielę o godz. 10.00, Mszę św. imieninową odprawi ks. Władysław. Zapraszam wszystkich, aby w ten sposób podziękować Bogu za jego posługę.

  8.     Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Tomasz Łuczak, kawaler z parafii miejscowej i Monika Marciszek, panna z parafii św. Stanisława w Kutnie – zapowiedź II. Gdyby ktoś wiedział o zaistniałych przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu jest zobowiązany powiadomić tutejsze duszpasterstwo. Samym zaś narzeczonym życzę wszelkiego dobra na czas przygotowania się do sakramentu małżeństwa.

  9.     Dziś o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie formacyjne dla SSW.

  10.W dniu 14 lipca 2012 r. (niedziela) jest organizowana pielgrzymka autokarowa do Częstochowy na XXI Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja. Zapisy u Salezjanów Współpracowników w kiosku parafialnym po Mszach św. 

  11.Decyzją Ks. Inspektora i na prośbę samych zainteresowanych, z naszej parafii odchodzą:  Proboszcz ks. Wiesław – do Olsztyna i ks. Jacek – do Czerwińska n/Wislą. Od 1 sierpnia obowiązki proboszcza przejmie ks. Józef Pietrusik z Warszawy.

  12.Życzę błogosławionej niedzieli i szczęśliwego tygodnia.     

     


  Myśl tygodnia:

   Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy,

  z wiarą przenosimy góry.

  S. Kierkegaard

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Dodano: 7 czerwca 2013 r.

   

  X NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 VI 2013


  1.  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: Nieomylność przysługuje Biskupowi Rzymu, jako najwyższemu pasterzowi i nauczycielowi Kościoła, lub Kolegium Biskupów w łączności z Papieżem, zgromadzonym na soborze powszechnym, gdy ogłaszają definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary lub moralności, a także gdy Papież i biskupi, przedkładają do wierzenia prawdy jako objawione przez Boga. Takie orzeczenia każdy wierny powinien przyjąć posłuszeństwem wiary (891).

  2.Dziś zwrócimy naszą uwagę na aklamację po przeistoczeniu: jest odpowiedzią wiernych, w której wyrażają swoją wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Jest wyznaniem wiary w Ofiarę, którą złożył on na krzyżu, wyrazem wiary w Jego zmartwychwstanie i oczekiwania Jego powtórnego, chwalebnego przyjścia.

  3.Dziś przypada 10. niedziela w ciągu roku. W czerwcu zachęcamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych, by być jeszcze bliżej Jezusowego Serca, które jest najpełniejszym wyrazem Bożej miłości miłosiernej, Bożego miłosierdzia.

  4.Dziś o godz. 19.00 modlitwa uwielbienia i wieczór konfesjonałów. Zapraszamy.  

  5.W tym tygodniu patronują nam: bł. Bogumił; św. Barnaba Apostoł, bliski współpracownik Świętego Pawła; św. Antoni z Padwy; bł. Michał Kozal; bł. Jolanta.

  6.  Intencje mszalne wywieszone są w gablocie.

  7.Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Są do nabycia: Don Bosko, Niedziela, Gość Niedzielny,  Miłujcie się.

  8.Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Tomasz Łuczak, kawaler z parafii miejscowej i Monika Marciszek, panna z parafii św. Stanisława w Kutnie – zapowiedź I. Rafał Dudkowski, kawaler, i Dorota, Agnieszka Oswald, panna – zapowiedź II. Gdyby ktoś wiedział o zaistniałych przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu jest zobowiązany powiadomić tutejsze duszpasterstwo. Samym zaś narzeczonym życzę wszelkiego dobra na czas przygotowania się do sakramentu małżeństwa.

  9.  Życzę błogosławionej niedzieli i szczęśliwego tygodnia.    


  Myśl tygodnia:

  Czyńcie to, co możecie.

  Bóg uczyni to, co wy nie możecie uczynić.

  Ks. Bosko

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Dodano: 1 czerwca 2013 r.

   

  IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 2 VI 2013


  1. Dziś rozpoczynamy triduum przygotowujące nas na uroczystości związane z Peregrynacją Relikwii Św. Jana Bosko. Triduum prowadzi salezjanin, ks. Adam Węgrzyn z Lublina.

  2.Nabożeństwa czerwcowe sprawowane są codziennie o godz. 17.30 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. 

  3. W czwartek, zakończenie oktawy. Po Mszy św. wieczornej dokonamy poświęcenia ziół i kwiatów. Tego dnia również pobłogosławimy dzieci. Zapraszam.

  4.   W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Pamiętajmy o modlitwie za swoich duszpasterzy. Z racji uroczystości można spożywać potrawy mięsne.

  5.    W sobotę, 8 czerwca, przypada wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.

  6. W przyszłą niedzielę, o godz. 19.00 modlitwa uwielbienia i wieczór konfesjonałów. Zapraszamy.   

  7.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W piątek ks. Mirek odwiedzi naszych chorych. Informuję, że na czas wakacji (lipiec i sierpień) zawieszamy odwiedziny chorych.

  8.     Intencje mszalne wywieszone są w gablocie.

  9.   Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Są do nabycia: Don Bosko, Niedziela, Gość Niedzielny,  Miłujcie się.

  10. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Rafał Dudkowski, kawaler, i Dorota, Agnieszka Oswald, panna – zapowiedź I. Gdyby ktoś wiedział o zaistniałych przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu jest zobowiązany powiadomić tutejsze duszpasterstwo. Samym zaś narzeczonym życzę wszelkiego dobra na czas przygotowania się do sakramentu małżeństwa.

  11.Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Dzień Dziękczynienia. Z tej okazji możemy wesprzeć budowę Świątyni Opatrzności w Warszawie.

  12.Życzę błogosławionej niedzieli i szczęśliwego tygodnia.    


  Myśl tygodnia:

  Tutaj z wami czuję się dobrze:

  właśnie przebywanie z wami jest moim życiem.

  Ks. Bosko


Filtr aktualności

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com