«  Archiwum aktualności oratoryjnych - lipiec 2013 »

 • Młodzi dla młodych

  Dodano: 18 lipca 2016 r.

  MŁODZI DLA MŁODYCH

  Salezjańska mapa świata obejmuje tysiące placówek, gdzie dzieci i młodzież spotykają się w Oratoriach Ks. Bosko. Trudno uwierzyć, że to dzieło wychowawcze liczy sobie zaledwie 165 lat. Oratorium posiada swój własny program i sposób formacji młodych, który nazywa się animacją. Animacja – to działanie wychowawcze, które zarówno ze strony dorosłego, jak i wychowanka charakteryzuje się dobrowolnością. W pedagogii oratoryjnej bardzo ważnymi czynnikami formacyjnym, pozwalającymi młodemu człowiekowi brać odpowiedzialność za samodzielne organizowanie życia, podejmowania decyzji w świetle wartości, są animacja i utożsamianie się z grupą.  Oratorium nie jest po prostu sumą grup. Przyjmuje grupy, ale uczy i pomaga działać wspólnie.

  W pracy wychowawczej Oratorium odwołuje się do roli rozumu, religii i miłości wychowawczej.  Oratorium to szkoła, w której zdobywają nie tylko wiedzę intelektualną, ale uczą się też współżycia z innymi. To dom, gdzie w otoczeniu miłości, akceptacji i wymagań wzrastają ku pełni człowieczeństwa. To parafia, która ewangelizuje i sprawia, że wiara staje się nieodłączną częścią codzienności. To wreszcie podwórko, gdzie wspólnie spotykają się, bawią i rozwijają swoje zainteresowania.

          Prawie 600 dzieci z Kutna i okolic skorzystało z letniej oferty wakacyjnej Oratorium im. Bł.  Michała Rua w Woźniakowie i Stowarzyszenie Lokalnego SALOS „RÓŻA KUTNO”. Zorganizowane zostały trzy pięciodniowe turnusy półkolonii dla dzieci, które nigdzie nie wyjadą na wakacje. Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży zostały przygotowane przez animatorów ORATORIUM i instruktorów SALOS. Zajęcia - dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat - ruszyły od 27 czerwca i trwały do 15 lipca, w godz. od 9.00 do 15.00, ale w miarę potrzeb zapewniliśmy dzieciom opiekę do godz. 16.00. Każdy uczestnik półkolonii miał zapewnione wyżywienie – drugie śniadanie i obiad. Uczestnictwo w półkoloniach było nieodpłatne. Dziećmi zajmowała się 40 osobowa kadra wychowawców, animatorów wspomagających, instruktorów i trenerów. Wakacje są zorganizowane zarówno dla dzieci, które w ciągu roku szkolnego przychodzą do Oratorium i uczestniczą w zajęciach sportowych SALOS, jak i dla tych, dla których jest to pierwszy kontakt ze Woźniakowem. Lato z Oratorium przebiegało bezpiecznie i radośnie. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, codziennie przewidziane były różne atrakcje m.in. zajęcia plastyczne, wycieczki, bajka na dużym ekranie. Dzieci doskonaliły umiejętności współżycia i współdziałania w grupie w różnych grach, zabawach oraz innych zajęciach organizowanych na boisku sportowym oraz poza nim. W tym roku wycieczka autokarowa była do „Dino Parku” w Kołacinku i do ZOO w Płocku oraz wyjazdy na Aquapark Kutno. Największa atrakcją cieszyła się gra w chorągiewki, która bardzo angażuje uczestników i animatorów. Myślę, że bez „chorągiewek” półkolonie nie istniałyby. W programie znalazły się zajęcia muzyczne, które zawiązywały  wspólnotę, były połączone z pokazywaniem i śpiewem co dawało możliwość ruchu i radosnej modlitwy. Również zorganizowano zajęcia poznawcze z astronomii. Nie można zapomnieć, że Oratorium to konkretny styl życia. Prosty, ale wymagający: uświęcanie codzienności. Wypełnianie obowiązków w radości, nieustannym poczuciu Bożej obecności i służbie innym. Dlatego na zakończenie każdego turnusu sprawowana była Msza święta jako dziękczynienie składane Bogu i ludziom za otrzymane dary i pomoc Bożej Opatrzności.

  Na zakończenie każdego turnusu młodzież gimnazjalna i szóstoklasiści zostali zaproszeni do Oratorium. Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 września br. w Oratorium. Bo najważniejszym wyzwaniem formacyjnym oratorium jest wyzwolić wewnątrz różnych zainteresowań procesy zdolne wprowadzić młodzież w autentyczny kontakt z wiarą i kulturą.

  Tegoroczne półkolonie zostały dofinansowane ze środków budżetu Prezydenta Miasta Kutno, Wójta Gminy Kutno, Starosty Kutnowskiego, Wojewody Łódzkiego oraz przez darczyńców indywidualnych i firmy, które przekazały darowizny rzeczowe na rzecz półkolonii.    

 • OGŁOSZENIE SL SALOS "Róża Kutno" do grup sportowych

  Dodano: 4 lipca 2016 r.

  Nr telefonu do Oratorium: 604-489-191; 660-628-388

 • XXI Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Ełku

  Dodano: 3 lipca 2016 r.

  Turniej odbył się w dniu 28 maja 2016 r.

  W jednodniowych zmaganiach sportowych wzięło udział ponad 450 osób z centralnej i północno-wschodniej Polski z min. takich miast jak Ełk, Suwałki, Ostróda, Kutno, Płock, Łódź, Stare Jabłonki.

  SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie reprezentowane było przez 55 zawodników. Do turnieju zgłosiliśmy zawodników w dwóch kategoriach wiekowych chłopców w piłce nożnej i w jednej kobiecej oraz w piłce siatkowej. Całością koordynował Prezes SL SALOS „Róża Kutno”  - ks. Henryk Chibowski sdb.

  Piłka nożna kategoria A dziewczęta (Milena Adamiak, Klaudia Byczkowska, Daria Gładysiak, Kinga Hinz, Klaudia Ignaczak, Natalia Kuśmider, Matusiak Justyna, Matusiak Paulina, Natalia Otto, Marta Środecka, Natalia Stępniewska, Oliwia Wypych, Sara Wypych) -opiekun drużyny/trener Tomasz Kaba, kierownik - Weronika Paczkowska. Drużyna otrzymała bezpośredni awans do OIMS w Łodzi.

  Kategoria B Grupa I (Przemysław Bandachowicz, Patryk Cieślak, Jakub Koper, Miłosz Sienkiewicz, Paweł Kwiatkowski, Artur Petikyan, Jakub Radecki, Damian Sakowski, Hubert Stolarczyk, Tobiasz Środecki) - opiekun drużyny/trener Jacek Czekalski, kierownik -Krzysztof Stolarczyk. Drużyna zajęła pierwsze miejsce, awans do OIMS w Łodzi. 

  Kategoria B Grupa II (Patryk Guzek, Lewandowski Mateusz, Domżał Karol, Garus Bartosz, Jakubowski Bartłomiej, Jurczak Michał, Olczak Wiktor, Sobota Hubert, Wielgosz Piotr, Bardziński Krystian) -opiekun drużyny/trener Jacek Czekalski, kierownik -Krzysztof Stolarczyk. Drużyna zajęła pierwsze miejsce, awans do OIMS w Łodzi.

  Kategoria C (Paweł Filipczak, Sergiusz Wasilewski, Jakub Gródecki, Miłosz Krygiel, Oskar Karbowski, Jakub Borowicz, Krystian Domański, Kacper Markiewicz, Krzysztof Wielgosz, Mikołaj Osiecki, Patryk Sobczak, Gracjan Sobczak, Stefan Milan) -opiekun drużyny/trener Robert Marzec, kierownik –Monika Sobczak. Drużyna zajęła pierwsze miejsce, awans do OIMS w Łodzi.

  Piłka siatkowa kategoria B dziewczęta (Natalia Kopeć, Zuzanna Łuczyńska, Martyna Turowiecka, Katarzyna Poznańska, Rozalia Urbaniak, Natalia Kaczorowska, Kamila Radecka, Marta Furman, Weronika Winiecka, Aleksandra Lewandowska, Julia Kwiatkowska, Dominika Klonowska) - opiekun drużyny/trener Robert Kozicz. Drużyna zajęła trzecie miejsce, awans do OIMS w Łodzi.

  A efekt tych zmagań to, dwa pierwsze, jedno trzecie, jedno czwarte miejsce w IIMS w Ełku:

  dziewczyny w piłce nożnej w kategorii A bezpośredni awans do OIMS w Łodzi.

  chłopcy w kategorii B grupa I - zajęli 2 miejsce (złote medale), awans do OIMS w Łodzi.

  chłopcy w kategorii B grupa II - zajęli 4 miejsce. 

  chłopcy w kategorii C - zajęli 2 miejsce (złote medale), awans do OIMS w Łodzi. 

  dziewczyny w piłce siatkowej w kategorii B - (brązowe medale) awans do OIMS w Łodzi.

  Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii B chłopców uznano Artura Petikyana zawodnika SL SALOS „Róża Kutno”. 

  Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii C chłopców uznano Sergiusza Wasilewskiego zawodnika SL SALOS „Róża Kutno”. 

  Na Igrzyska składały się trzy następujące bloki programowe: sportowy, kulturalny, religijny. Blok sportowy to rozgrywki sportowe w kategoriach wiekowych. Blok kulturalny to uroczystości otwarcia i zakończenia Igrzysk, poznanie historii miasta i tradycji regionu, wymiana wartości między uczestnikami, itp. Blok religijny tworzyła uroczysta Msze św. w sobotę w kościele p. w. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku.

  Popularyzacja salezjańskiego sportu wśród dzieci i młodzieży to kontynuowanie procesu wychowania według ks. Bosko.  A zatem integralny rozwój osoby w oparciu o to, co kocha młodzież; igrzyska, wyścigi, zapasy, gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne, gra sportowa, radość. Igrzyska to właśnie spotkanie i świętowanie młodych w salezjańskim klimacie radości, przyjaźni, dobra, prawdy, odpowiedzialności, solidarności i miłości. 

  Staramy się jako SL SALOS „Róża Kutno” odpowiadać na zapotrzebowania dzisiejszej młodzieży poprzez różnorodne formy ruchu, zabawę, ćwiczenia, turystykę kształtować odporność organizmu, co podtrzymuje siły witalne i pomnaża zdrowie fizyczne. Dziś wiemy, że aktywność fizyczna ma wpływ zarówno na przedłużenie życia oraz na podnoszenie jego jakości biologicznej. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna w Polsce i na świecie wymaga od nas dorosłych, poszukiwania nowych form działania w wypełnianiu działań na rzecz optymalnego przygotowania dzieci i młodzieży do aktywnego życia w społeczeństwie. Sport jest czynnikiem rozwoju, zachowania zdrowia i dobrej kondycji przez całe życie, wychowania młodzieży, zapobiegania patologiom społecznym. Życie we współczesnym świecie, pomimo wielu udogodnień, wymaga szczególnej dbałości o zachowanie dobrego stanu zdrowia. W ostatnich latach zdecydowanie wzrosło zainteresowanie tzw. zdrowym stylem życia. Zmienił się radykalnie charakter pracy, w której dominuje technika i automatyzacja, usuwając na dalszy plan wysiłek fizyczny. Odwróciły się również proporcje ilościowe między czasem pracy a czasem poza nią. Sport, jako szeroko rozumiane pojęcie daje możliwość walki z biernym fizycznie trybem życia dzieci, młodzieży i dorosłych. 

  Po zakończeniu turnieju pod adresem zawodników SL SALOS „Róża Kutno” wypowiedziano wiele dobrych słów za strony organizatorów, jak również ze strony Duszpasterza Sportowców w Polsce ks. Edwarda Plenia sdb.  Młodzi zostawili po sobie dobre wspomnienie i na organizatorach a także gościach zaproszonych. Ich sposób zaangażowania i zachowania w czasie gry na boisku jak i poza boiskiem doceniono dobrym słowem i awansem na Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej, które odbędą się w Łodzi, a Światowe Igrzyska PGS w Hiszpanii są w naszym zasięgu. 


Filtr aktualności

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com