«  Archiwum aktualności oratoryjnych - czerwiec 2013 »

 • WYPOCZYNEK LETNI 2016

  Dodano: 13 czerwca 2016 r.

  Poradnik bezpieczengo wypoczynku

  Bezpieczna woda - broszura

  Nr telefonu do Oratorium: 604-489-191; 660-628-388
   


  Półkolonie Letnie w  2016 r.

  Miejsce: Oratorium im. Bł. Michała Rua (Parafia pw. św. Michała Archanioła w Kutnie - Woźniakowie).

  Termin: Turnus I:  27.06. - 01.07.2016,  Turnus II:  04 -08.07.2016

  Zapisy przyjmowane są w Biurze Oratorium od poniedziałku do soboty w godz. 17.00 do 19.00 oraz w niedzielę po Mszach świętych. Zdanie kart do Biura Oratorium do 17 czerwca 2016 wraz z wpłatą statutową 5 zł. Półkolonie zaczynają się o godz. 9.00 a kończą o godz. 15.00. Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za dotarcie dzieci na półkolonie i powrót do domu dziecka. Rodzic bądź opiekun prawny ponosi koszty dojazdów oraz powrotów dziecka. Półkolonie są dofinansowane przez Urząd Miasta Kutno i Urząd Gminy Kutno.

  Zapewniamy: opiekę wychowawczą, wyżywienie - II śniadanie, obiad, opiekę medyczną, Aquapark Kutno, wycieczka, ubezpieczenie NNW i OC, nagrody za udział w konkursach. Przez cały czas realizujemy program wychowawczy dostosowany dla dzieci, gry świetlicowe, zabawy na niepogodę, zabawy rekreacyjne, sport na wesoło. W miejscu mamy do dyspozycji: salę ze stolami do tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki, gry planszowe, salki na spotkania w grupach, Aulę Domu Rekolekcyjnego na oglądanie filmu oraz zajęcia rekreacyjne również Kościół na modlitwę, śpiew, Mszę św. 

  Kadra pedagogiczna posiada stosowne uprawnienia państwowe do bycia wychowawcą, kierownikiem lub instruktorem gier sportowych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w Polsce. W pracy wychowawczej stosujemy system wychowawczy św. Jan Bosko zwany prewencyjnym oparty na rozumie, religii i dobroci wychowawczej. Na półkolonie należy zabrać: ubranie zwierzchnie, nakrycie głowy, klapki na basen, szampon, ręcznik (powiemy w jaki dzień), mały plecak tzw. chlebak (np. szkolny).

  Drodzy Państwo można wesprzeć działalność naszego Oratorium podajemy numer konta bankowego: Bank PEKAO S. A. II/O KUTNO numer: 17 1240 3190 1111 0010 6549 2498  z dopiskiem darowizna na Oratorium. Pomoc z Państwa strony pozwoli nam na zrealizowanie celów statutowych, organizacyjnych i imprez w ciągu roku. 

  ----------------------------------------------------------------------------

  Półkolonie Letnie w  2016 r.

  Miejsce: Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓZA KUTNO” w Woźniakowie. (Parafia pw. św. Michała Archanioła w Woźniakowie) Termin: Turnus III  (11.07. - 15.07.2016)

  Zapisy przyjmowane są w Biurze Oratorium od poniedziałku do soboty w godz. 17.00 do 19.00 oraz w niedzielę po Mszach świętych. Zdanie kart do Biura Oratorium do 17 czerwca 2016 wraz z wpłatą statutową 5 zł. Półkolonie zaczynają się o godz. 9.00 a kończą o godz. 15.00. Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za dotarcie dzieci na półkolonie i powrót do domu dziecka. Rodzic bądź opiekun prawny ponosi koszty dojazdów oraz powrotów dziecka. Półkolonie są dofinansowane przez Urząd Miasta Kutno i Urząd Gminy Kutno. 

  Zapewniamy: opiekę wychowawczą, wyżywienie - II śniadanie, obiad, opiekę medyczną, Aquapark Kutno, wycieczka, ubezpieczenie NNW i OC, nagrody za udział w konkursach. Przez cały czas realizujemy program wychowawczy dostosowany dla dzieci, gry świetlicowe, zabawy na niepogodę, zabawy rekreacyjne, sport na wesoło. W miejscu mamy do dyspozycji: salę ze stolami do tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki, gry planszowe, salki na spotkania w grupach, Aulę Domu Rekolekcyjnego na oglądanie filmu oraz zajęcia rekreacyjne również Kościół na modlitwę, śpiew, Mszę św. 

  Kadra pedagogiczna posiada stosowne uprawnienia państwowe do bycia wychowawcą, kierownikiem lub instruktorem gier sportowych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w Polsce. W pracy wychowawczej stosujemy system wychowawczy św. Jan Bosko zwany prewencyjnym oparty na rozumie, religii i dobroci wychowawczej. Na półkolonie należy zabrać: ubranie zwierzchnie, nakrycie głowy, klapki na basen, szampon, ręcznik (powiemy w jaki dzień), mały plecak tzw. chlebak (np. szkolny).  

  Drodzy Państwo można wesprzeć działalność naszego Oratorium podajemy numer konta bankowego: Bank PEKAO S. A. II/O KUTNO numer: 04 1240 3190 1111 0010 6249 2134 z dopiskiem darowizna na Oratorium. Pomoc z Państwa strony pozwoli nam na zrealizowanie celów statutowych, organizacyjnych i imprez w ciągu roku.  
  --------------------------------------------------------------------------

  Obóz sportowy SALOS w  2016 r.

  Miejsce: Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie. (Parafia pw. św. Michała Archanioła w Woźniakowie) Termin obozu sportowego (04.08. - 12.08.2016).
  Zapisy przyjmowane są w Biurze Oratorium od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 do 19.00. Zdanie kart do Biura Oratorium do 01 lipca 2016 wraz z wpłatą statutową 5 zł. Obóz sportowy. Wyjazd: 04.08.2016 (czwartek), zbiórka o godz. 7.00. Odjazd autobusu z Woźniakowa o godz. 7.30. Przyjazd: 12.08.2015 (piątek) ok. 20.00. Adres pobytu:  Obóz sportowy SALOS. CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W JABŁONCE, UL. SOBIESKIEGO 78, 34-480 JABŁONKA, tel.  Kierownika wypoczynku: 604489191, 660 628 388. Obóz sportowy  jest dofinansowany.

  Zapewniamy: opiekę wychowawczą, wyżywienie - śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek; opiekę medyczną, Aquapark Rabka, wycieczka, ubezpieczenie NNW i OC, nagrody za udział w konkursach. Przez cały czas realizujemy program wychowawczy dostosowany dla dzieci i młodzieży, gry świetlicowe, zabawy na niepogodę, zabawy rekreacyjne, sport na wesoło. W miejscu mamy do dyspozycji: salę ze stolami do tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki, gry planszowe, salki na spotkania w grupach, Aulę szkolną na oglądanie filmu, modlitwę, śpiew, Mszę św.  

  Kadra pedagogiczna posiada stosowne uprawnienia państwowe do bycia wychowawcą, kierownikiem lub instruktorem gier sportowych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w Polsce. W pracy wychowawczej stosujemy system wychowawczy św. Jan Bosko zwany prewencyjnym oparty na rozumie, religii i dobroci wychowawczej.  

  Drodzy Państwo można wesprzeć działalność naszego stowarzyszenia podajemy numer konta bankowego: Bank PEKAO S. A. I/O KUTNO numer: 04 1240 3190 1111 0010 6249 2134 z dopiskiem darowizna na cele statutowe SALOS. Pomoc z Państwa strony pozwoli nam na zrealizowanie celów statutowych, organizacyjnych i imprez w ciągu roku.  

 • Nowelizacja Porozumienia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego

  Dodano: 1 czerwca 2016 r.

  Nowelizacja Porozumienia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego

  W dniu 31 maja br. podpisano Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Dotychczas obowiązujące Porozumienie zostało zawarte 6 września 2000 r. i wymagało dostosowania do aktualnych regulacji prawa oświatowego.

  Komunikat

  Minister edukacji Anna Zalewska wraz z biskupem Markiem Mendykiem, Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podpisali dziś porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii katolickiej.

  Porozumienie określa kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba kierowana do nauczania religii na poszczególnych etapach edukacyjnych i typach szkół, nabyte na odpowiedniego rodzaju studiach teologicznych określonych przez Kościół katolicki. W porozumieniu zawarty jest wymóg posiadania przez te osoby przygotowania pedagogicznego.

  W dokumencie doprecyzowano także, że skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki jest możliwe, o ile nauczyciel ma kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce. Ponadto uwzględniono przepis przejściowy dotyczący nauczycieli religii katolickiej, którzy w okresie trzech lat od wejścia w życie porozumienia muszą uzupełnić wymagane przepisami kwalifikacje.

  Do tej pory kwalifikacje wymagane od nauczycieli religii rzymsko-katolickiej określało porozumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20).

   Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

  ***
  Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej  z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii

  Zgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 478), w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264), Konferencja Episkopatu Polski i Minister Edukacji Narodowej ustalają, co następuje:

  § 1

  Ilekroć w porozumieniu jest mowa o:

  1) kolegium teologicznym – należy przez to rozumieć kolegium teologiczne prowadzone przez Kościół katolicki;

  2) przygotowaniu pedagogicznym do nauczania religii – należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki  i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego do nauczania religii świadczy dokument ukończenia wyższego seminarium duchownego albo dyplom (zaświadczenie) uczelni lub kolegium teologicznego albo świadectwo ukończenia kursu katechetyczno-pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne lub wyższe seminarium duchowne;

  3) teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych albo podyplomowych studiach katechezy przedszkolnej – należy przez to rozumieć studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, prowadzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

  § 2

  Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

  1)  ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

  2)  jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.

  § 3

  Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

  1)   ma kwalifikacje określone w § 2 lub

  2)   ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż teologia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii uzyskane w wyniku ukończenia teologiczno-katechetycznych studiów podyplomowych lub

  3)  jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu piątego roku studiów.

  § 4

  Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2 lub 3 lub:

  1)  ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia i uzyskała tytuł zawodowy licencjata w kolegium teologicznym albo w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

  2)  posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

  4)  jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku studiów lub studentem wyższych studiów teologicznych po ukończeniu czwartego roku studiów.

  § 5

  Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2, 3, 4 lub:

  1)  posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności pedagogika religijna lub katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

  2) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej.

  § 6

  Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach i szkołach specjalnych posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły, określone odpowiednio w § 2, 3, 4 lub 5 niniejszego porozumienia, która ponadto:

  1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub

  2)   ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub

  3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej w zakresie  odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

  § 7

  Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest możliwe, o ile nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce.

  § 8

  Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowego porozumienia, zachowują kwalifikacje do nauczania religii do dnia 31 sierpnia 2019 r., z zastrzeżeniem § 9.

  § 9

  Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania religii.

  § 10

  Osoby, które uzyskały przed dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne w rozumieniu porozumienia, o którym mowa w § 11, posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszego porozumienia.

  § 11

  Traci moc porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20).

  § 12

  Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.


Filtr aktualności

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com