«  Archiwum aktualności - lipiec 2013 »

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Dodano: 23 lipca 2013 r.

   

  XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 VII 2013


  1. Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: Wierząc w komunię świętych, wierni pielgrzymujący jeszcze na ziemi mogą pomóc duszom w czyśćcu, ofiarując za nich modlitwy za zmarłych, w szczególności Ofiarę eucharystyczną, lecz także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne (1032).

  2.   Dziś zwrócimy naszą uwagę na post eucharystyczny – Każdy wierny ma obowiązek zachowania bezpośrednio przed przyjęciem Komunii św. przez jedną godzinę postu eucharystycznego, to znaczy powstrzymaniu się od pokarmów i napojów z wyjątkiem wody i lekarstw. Osoby w podeszłym wieku oraz chore jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Komunię św., chociażby spożyli coś w ciągu godziny przed jej przyjęciem  (Stat. 216 §1 i 2).

  3. Sierpień tradycyjnie przeżywany jest jako miesiąc trzeźwości. Przez wyrzeczenie się picia napojów alkoholowych chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz silniejsza i bardziej konsekwentna.

  4.   W tym tygodniu patronują nam: św. Marta, św. Ignacy z Loyoli, św. Alfons Maria Liguori, bł. August Czrtoryski – salezjanin.

  5.  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

  6.  Przyszła niedziela, to niedziela adoracyjna, o godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Natomiast o godz. 19.00 modlitwa uwielbienia i wieczór konfesjonałów. Również w najbliższą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30, odbędzie się szczególna modlitwa z błogosławieństwem małżeństw. Zapraszamy wszystkie małżeństwa, a szczególnie te, które w sierpniu obchodzą swoją kolejną rocznicę ślubu.

  7.     Intencje mszalne wywieszone są w gablocie.

  8.   Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Są do nabycia: Don Bosko, Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny,  Miłujcie się.

  9.  Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Neil David Atkinson, kawaler, wyznania anglikańskiego i Dominika Tomczak, panna z parafii miejscowej; Mariusz Ogłoszka, kawaler z parafii miejscowej i Karolina Barbara Szablewska, panna  z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Łodzi – zapowiedź II. Gdyby ktoś wiedział o zaistniałych przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu jest zobowiązany powiadomić tutejsze duszpasterstwo. Samym zaś narzeczonym życzę wszelkiego dobra na czas przygotowania się do sakramentu małżeństwa.

  10.XVIII Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę odbędzie się w dniach od 6 do 15 sierpnia 2013 r. Przyjmujemy zapisy.  Natomiast 7 sierpnia ok. godz. 14.00, poczęstujemy obiadem pielgrzymów zdążających na Jasną Górę w Pielgrzymce Płockiej. Na ten cel można złożyć dobrowolną ofiarę do skarbony przy wyjściu z kościoła lub przygotować poczęstunek.

  11.Solenizantom tego tygodnia, pracującym na roli życzę zdrowia, wytrwałości  i Bożego błogosławieństwa oraz wszystkim wypoczywającym, udanego i radosnego wypoczynku.

  Myśl tygodnia:

  Jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość,

  że Bóg nas kocha.

  św. Jan Vianney

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Dodano: 21 lipca 2013 r.

   

  XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 VII 2013


  1.     Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: Czyściec jest stanem tych, którzy umierają w przyjaźni z Bogiem. Chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, potrzebują jeszcze oczyszczenia, aby wejść do radości nieba (1030-1031; 1054).

  2.     Czy w ciągu dnia można drugi raz przyjąć Komunię św.? – Kto w danym dniu przyjął raz Komunię św., może uczynić to ponownie tylko podczas Mszy św., w której uczestniczy (Statut Diecezji Łowickiej, 214 §1).

  3.     W tym tygodniu patronują nam: św. Maria Magdalena, św. Brygida, patronka Europy, św. Kinga, św. Jakub Apostoł i św. Krzysztof, św. Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Marii Panny. Tego dnia pamiętajmy o modlitwie w intencji naszych rodziców i dziadków.

  4.     Intencje mszalne wywieszone są w gablocie.

  5.     Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Są do nabycia: Don Bosko, Niedziela, Gość Niedzielny,  Miłujcie się.

  6.     Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Mariusz Ogłoszka, kawaler z parafii miejscowej i Karolina Barbara Szablewska, panna z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Łodzi – zapowiedź I. Mateusz Mierzejewski, kawaler z parafii miejscowej i Natalia Dąbrowska, panna  z parafii św. Stanisława BM w Kutnie; Jakub Sadurski, kawaler z parafii MB Anielskiej w Warszawie i Magdalena Wybrańska, panna z parafii miejscowej – zapowiedź II. Gdyby ktoś wiedział o zaistniałych przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu jest zobowiązany powiadomić tutejsze duszpasterstwo. Samym zaś narzeczonym życzę wszelkiego dobra na czas przygotowania się do sakramentu małżeństwa.

  7.     Dziś, z okazji wspomnienia świętego Krzysztofa, po wszystkich Mszach św. odbędzie się poświęcenie samochodów i innych pojazdów. Będziemy modlić się o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.  Proszę tak ustawić pojazdy, aby nie utrudniały innym użytkownikom. 

  8.     XVIII Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę odbędzie się w dniach od 6 do 15 sierpnia 2013 r. Przyjmujemy zapisy.  Natomiast 7 sierpnia ok. godz. 14.00, poczęstujemy obiadem pielgrzymów zdążających na Jasną Górę w Pielgrzymce Płockiej. Na ten cel można złożyć dobrowolną ofiarę do skarbony przy wyjściu z kościoła lub przygotować poczęstunek.

  9.     W przyszłą niedzielę, zostanie powitany nowy proboszcz, ks. Józef Pietrusik. Proszę was, przyjmijcie go bardzo życzliwie i serdecznie. Wspomagajcie go w różnych inicjatywach dla dobra tej społeczności.  

  10.Solenizantom tego tygodnia życzę zdrowia, wytrwałości i Bożego błogosławieństwa oraz wszystkim wypoczywającym, udanego i radosnego wypoczynku.

   

  Myśl tygodnia:

   

  Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.

  Autor nieznany

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Dodano: 12 lipca 2013 r.

   

  XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 VII 2013


  1. Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: "Niebo" jest stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, i nie potrzebują późniejszego oczyszczenia, są zgromadzeni wokół Jezusa i Maryi, aniołów i świętych. Tworzą oni Kościół niebieski, gdzie oglądają Boga "twarzą w twarz" żyją w komunii miłości z Trójcą Świętą i wstawiają się za nami (1023-1026; 1053).

  2.     Dziś zwrócimy naszą uwagę na przyjęcie Komunii św. – Komunię świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty, czyli spowiedzi. Osoba, która żyje w grzechu (np. małżeństwo niesakramentalne, itp.) nie może przystępować do Komunii św.

  3.  W tym tygodniu patronują nam: św. Bonawentura, NMP z Góry Karmel, bł. Czesław.

  4.     Intencje mszalne wywieszone są w gablocie.

  5.    Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Są do nabycia: Don Bosko, Niedziela, Gość Niedzielny,  Miłujcie się.

  6. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Mateusz Mierzejewski, kawaler z parafii miejscowej i Natalia Dąbrowska, panna  z parafii św. Stanisława BM w Kutnie – zapowiedź I. Piotr Michalski, kawaler z parafii Wniebowzięcia NMP w Krośniewicach i Ewelina, Anna Kowalczyk, panna z parafii miejscowej; Łukasz Bloch, kawaler i Monika Najberg, panna, oboje z parafii miejscowej – zapowiedź II. Gdyby ktoś wiedział o zaistniałych przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu jest zobowiązany powiadomić tutejsze duszpasterstwo. Samym zaś narzeczonym życzę wszelkiego dobra na czas przygotowania się do sakramentu małżeństwa.

  7. Ks. Jackowi i naszym Animatorom, bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii dla dzieci i młodzieży.

  8. W przyszłą niedzielę, z okazji wspomnienia świętego Krzysztofa, po wszystkich Mszach św. odbędzie się poświęcenie pojazdów. Będziemy prosić o bezpieczeństwo dla wszystkich ich użytkowników. Proszę tak ustawić pojazdy, aby nie utrudniały innym użytkownikom. 

  9.  XVIII Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę odbędzie się w dniach od 6 do 15 sierpnia 2013 r. Chętnych prosimy o zapisanie się w zakrystii. 

  10.Dzieciom i młodzieży, życzę radosnych i bezpiecznych wakacji oraz sympatykom, mieszkańcom naszej parafii i rolnikom, życzę błogosławionego tygodnia.  


  Myśl tygodnia:

   Być mocnym w wierze i robić postępy na drodze doskonałości - to dwie nierozłączne sprawy.

  św. Edyta Stein

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Dodano: 5 lipca 2013 r.

   

  XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 07 VII 2013


  1. Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: Kościół ma misję i władzę odpuszczania grzechów, ponieważ sam Chrystus mu jej udzielił: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (981-983; 986-987).

  2. Dziś zwrócimy naszą uwagę na Komunię św. – jest częścią Mszy św., w czasie której najbardziej podkreślona jest prawda, iż Msza św. jest nie tylko Ofiarą, ale i Ucztą oraz zadatkiem uczty, która czeka wiernych w wieczności. Na słowa kapłana: Ciało Chrystusa, odpowiadamy z wiarą i świadomością: Amen.

  3. Dzisiejsza niedziela, to niedziela adoracyjna, o godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Natomiast o godz. 19.00 modlitwa uwielbienia i wieczór konfesjonałów. Również w najbliższą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30, odbędzie się szczególna modlitwa z błogosławieństwem małżeństw. Zapraszamy.

  4.  Intencje mszalne wywieszone są w gablocie.

  5.  Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Są do nabycia: Don Bosko, Niedziela, Gość Niedzielny,  Miłujcie się.

  6. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Piotr Michalski, kawaler z parafii Wniebowzięcia NMP w Krośniewicach i Ewelina, Anna Kowalczyk, panna z parafii miejscowej; Łukasz Bloch, kawaler i Monika Najberg, panna, oboje z parafii miejscowej – zapowiedź I. Gdyby ktoś wiedział o zaistniałych przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu jest zobowiązany powiadomić tutejsze duszpasterstwo. Samym zaś narzeczonym życzę wszelkiego dobra na czas przygotowania się do sakramentu małżeństwa.

  7. Od jutra do soboty trwa II turnus półkolonii dla dzieci i młodzieży. Rozpoczęcie jutro o godz. 9.00 w kościele. 

  8. Dzieciom i młodzieży, życzę radosnych i bezpiecznych wakacji oraz sympatykom i wszystkim mieszkańcom naszej parafii, życzę błogosławionego tygodnia.  


  Myśl tygodnia:

   Wiara jest to pewność bez dowodu.

  Henri Frederic Amiel


Filtr aktualności

Archiwum aktualności

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com