Sakrament Chrztu Świętego

„Kto wierzy i przyjmie chrzest – ten będzie zbawiony”

Dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka.
 • Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka.
 • Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
 • Dane o rodzicach i chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania i rok urodzenia).

Rodzice:

 • Wybierają dziecku imię chrześcijańskie.
 • W kancelarii parafialnej zgłaszają miesiąc wcześniej chrzest dziecka i ustalają z kapłanem termin.
 • Dobierają wierzących i praktykujących rodziców chrzestnych.
 • Starają się jak najwcześniej - po urodzeniu - ochrzcić dziecko.

Chrzestni:

 • Muszą być ochrzczeni i bierzmowani.
 • Muszą mieć ukończone 16 lat.
 • Muszą być wiernymi katolikami, bez żadnej kary i przeszkód kościelnych.
 • Jeśli pochodzą z innej parafii powinni mieć świadectwo moralności od swojego Księdza Proboszcza.

Chrzty w naszej parafii odbywają się:

 • Druga i czwarta niedziela każdego miesiąca – o godz. 1130.
 • W Boże Narodzenie i Wielkanoc – o godz. 1130.

Należy pamiętać:

 • Do chrztu należy przynieść świecę i białą szatę.
 • W czasie Mszy Świętej rodzice, chrzestni i rodzina przyjmuje Komunię Świętą w intencji ochrzczonego dziecka.
 • Katecheza przygotowująca do sakramentu chrztu – sobota przed niedzielą chrzcielną lub inny dzień do uzgodnienia. Obecność obowiązkowa rodziców dziecka i chrzestnych.
 • Przed Chrztem należy spisać akt chrztu w dwóch księgach.

 

Pierwsza Komunia Święta

„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje …”

Dokumenty:

 • Metryka chrztu.

 

Sakrament Bierzmowania

„Niech stąpi Duch Twój …”

Dokumenty:

 • Metryka chrztu.
 • Zaświadczanie uczestnictwa w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolnej katechezy albo świadectwo ukończenia katechizacji.

 

Sakrament Małżeństwa

„Kogo Bóg złączył - człowiek niech nie rozdziela”

Dokumenty:

 • Metryka chrztu i bierzmowania (ważne 3 miesiące od daty wydania).
 • Dowody osobiste kandydatów.
 • Świadectwa uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej.
 • Świadectwo poradnictwa rodzinnego.
 • Ostatnie świadectwo katechizacji.
 • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego – do ślubu konkordatowego, lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 • W wypadku wdowy lub wdowca – świadectwo zgonu współmałżonka.

Narzeczeni:

 • Na trzy miesiące przed planowanym ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem zasięgnięcia odpowiednich informacji.
 • Po ustaleniu terminu, narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej, celem złożenia odpowiednich dokumentów oraz spisania protokółu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.
 • Przekazują dane o świadkach, którzy ukończyli 18 lat.
 • Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi.
 • Otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnych.
 • Ewentualnie inne dokumenty.

Ważne informacje:

 • Dzień przed ślubem, narzeczeni i świadkowie spotykają się w kancelarii na konferencji przedślubnej oraz omawiają obrzęd sakramentu małżeństwa.
 • Na 15 minut przed ślubem świadkowie przynoszą do ołtarza obrączki narzeczonych.
 • Pragnieniem Kościoła jest by nowożeńcy zawierali sakrament małżeństwa podczas Mszy św. i przystąpili zarówno oni sami, jak i świadkowie oraz rodzina do Komunii św.
 • Do ślubu narzeczeni stawiają się punktualnie.

 

Sakrament Chorych

„Choruje ktoś wśród was? Niechaj wezwie kapłanów Kościoła ...”

Kto powinien przyjąć Sakrament Chorych?

 • Wierni, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub starości.
 • Przed poważną chorobą (np. operacja itp.).

Kto zaprasza kapłana do chorych?

 • Sami chorzy.
 • Rodzina chorych lub inne osoby.
 • Kapłana do chorego należy wzywać w czasie, gdy chory z całą świadomością i przytomnością umysłu może przyjąć sakramenty św. – a nie dopiero wtedy, gdy następuje śmierć lub chory już umarł. Namaszczenie Chorych jest bowiem sakramentem żywych, a nie umarłych !!!

Na przyjście kapłana należy:

 • Uprzątnąć mieszkanie.
 • Na stole nakrytym białym obrusem postawić krzyż, dwie zapalone świece, wodę święconą, kropidło, szklankę z wodą i łyżeczkę, watę.

Sakrament Chorych można przyjąć ponownie, gdy:

 • Chory wyzdrowieje i powtórnie zachoruje.
 • Choruje długo i następuje pogorszenie stanu zdrowia.

Ważne informacje:

 • Wielka jest odpowiedzialność człowieka, z powodu którego chory umiera bez sakramentów świętych !!! Wezwijmy więc na czas kapłana do chorego !!!

 

Pogrzeb

„Wszyscy musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa ...”

Dokumenty:

 • Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego/zmarłej.
 • Akt zgonu.
 • Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych przed śmiercią i wiatyku (ostatnia Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią np. w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
 • Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie zmarły mieszkał oraz opinie Ks. Proboszcza.

Jakie muszą być spełnione warunki (KPK, kan. 1184, 1185):

 • Zmarły/a musi być osobą wierzącą i praktykującą.
 • Przed śmiercią przyjął/a sakramenty święte.
 • Żył/a zgodnie z przykazaniami Bożymi i kościelnymi.
 • Nienaganne życie chrześcijańskie.

Inne uwagi:

 • Jeśli nie zostały spełnione warunki, można odmówić pogrzebu katolickiego lub go ograniczyć do minimum.
 • Z Ks. Proboszczem należy uzgodnić miejsce pochówku na cmentarzu.
 • Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów i rozmowie z Ks. Proboszczem, należy powiadomić Grabarza.
 • Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy świętej (z przyjęciem Komunii świętej)

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com