Regulamin Domu Rekolekcyjnego w Woźniakowie.

Bardzo serdecznie witamy w Domu Rekolekcyjnym, który jest miejscem wyciszenia, odnowy duchowej, modlitwy i odpoczynku. Z uwagi na obecność w nim kaplicy Najświętszego Sakramentu wszyscy Goście, niezależnie od ich indywidualnych przekonań, są zobowiązani do uszanowania katolickiego charakteru Domu Rekolekcyjnego oraz respektowanych w nim zasad i zwyczajów.

A. Postanowienia wstępne.

1. Regulamin określa zasady odpowiedzialności i przebywania Gości na terenie Domu Rekolekcyjnego oraz jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez rezerwację i zapłatę należności za pobyt. Z chwilą zawarcia umowy Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

2. Dom Rekolekcyjny nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z pobytu w nim. 

3. Kierownik Domu Rekolekcyjnego, bądź osoba przez niego upoważniona, ustala terminy i warunki pobytu   Gości, przyznaje pokoje i wydaje klucze.

4. Goście są zobowiązani do troski o dobro pomieszczeń i miejsc (także parku), z których korzystają, do przestrzegania zasad kultury osobistej, higieny, bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.

5. Ze względu na katolicki charakter Domu Rekolekcyjnego posiłki oferowane w piątki będą    przygotowywane zgodnie z zasadą wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

B. Postanowienia porządkowe

1. Cisza nocna w Domu Rekolekcyjnym i jego otoczeniu obowiązuje w godzinach 22.00 - 6.00 - (czas jej  trwania może być zmieniony po uzgodnieniu z kierownikiem Domu Rekolekcyjnego).

2. Na terenie całego Domu Rekolekcyjnego obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, a także e-papierosów i korzystania z jakichkolwiek substancji odurzających - ( miejsce dla palących znajduje się na zewnątrz z tyłu budynku Domu Rekolekcyjnego przy grillu ).

3. Dom Rekolekcyjny jest wyposażony w czujniki oddymiania, reagujące m.in. na dym papierosowy, a nawet nadnierne użycie dezodorantu, uruchamiające alarm w Jednostce Straży Pożarnej - (kosztami nieuzasadnionego przywołania Straży Pożarnej będą obciążani Goście, którzy zdarzenie takie sprowokują).

4. W pokojach nie wolno używać - czajników, grzałek, grzejników elektrycznych, żelazek ani otwartego ognia;  a w parku rozpalać ogniska czy grilla bez zgody kierownika Domu Rekolekcyjnego.

5. Spożywanie wszelkich posiłków odbywa się wyłącznie w jadalni Domu Rekolekcyjnego oraz kawiarence, znajdującej się na piętrze za Kaplicą.

6. Prosimy o zachowanie czystości w pokojach, a także: o zakręcanie kranów,  gaszenie świateł oraz      zamykanie okien i drzwi na klucz, kiedy w pomieszczeniach nikt nie przebywa.

7. Koszty uszkodzeń i zniszczeń w Domu Rekolekcyjnym oraz zagubienia przedmiotów będących  w jego wyposażeniu, pokrywają osoby z nich korzystające.

8. Bez względu na charakter pobytu za dzieci i młodzież do lat 18 odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

9. Wszelkie zauważone usterki  prosimy zgłaszać do kierownika Domu Rekolekcyjnego, a  w dniu wyjazdu  o zdjęcie pościeli, zamknięcie okien i pozostawienie kluczy w drzwiach.

10. Do Domu Rekolekcyjnego nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt, rowerów oraz jeździć na deskorolkach i itp.

C. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w Domu Rekolekcyjnym.

2. Kierownik Domu Rekolekcyjnego może odmówić świadczenia pobytu osobie, która narusza   postanowienia  powyższego Regulaminu bez zwrotu poniesionych kosztów.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem i życzymy miłego pobytu!

 

                                                             Salezjanie


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com