«Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni» (2 Mch 12, 45).

Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1032). Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami.

Msza święta gregoriańska oznacza 30 Mszy św. odprawianych w kolejnych dniach, ofiarowanych za jedną osobę zmarłą. 

Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który polecił w taki sposób modlić się za zmarłego mnicha benedyktyńskiego. Jak podaje pobożny przekaz, trzydziestego dnia zakonnik miał się objawić papieżowi i dziękować za wyświadczone mu w ten sposób miłosierdzie. Zwyczaj odprawiania gregorianki, opiera się na przekonaniu wiernych o skuteczności tej formy modlitwy, nie wiąże się z żadną doktryną ani specjalną teologią Kościoła.

Modlitwa za zmarłych, do której zachęca wiernych Kościół, jest wyrazem ufności w Boże miłosierdzie, większe od niedoskonałości życia człowieka i jego grzechów. Jak pisze św. Paweł: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” (Rz 8,32). Wiara w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne, które Jezus obiecuje swoim uczniom, stanowi fundament chrześcijaństwa, dlatego właśnie modlimy się o odpuszczenie grzechów i chwałę nieba dla naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata.

Cztery istotne elementy dotyczące Mszy gregoriańskiej, na które wskazuje Deklaracja Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 24 lutego 1967 r. :

·Msza św. sprawowana w intencji jednej osoby;

·ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą;

·odprawiana 30 razy (30 Mszy świętych);

·w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni (bez przerw).

Ile to kosztuje?

·W naszym kościele nie obowiązują stawki za sprawowanie sakramentów, nie wyznaczamy, ile kto ma zapłacić. Wierni proszący o odprawienie Mszy św. składają ofiarę, taką, na jaką ich stać. Nie jest to zapłata za modlitwę; msza św. jest za darmo – cenę zapłacił Chrystus. Składana ofiara jest podstawowym źródłem utrzymania braci z klasztoru, to rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada. A zatem ofiara zależy od hojności ofiarodawcy, ale też i od możliwości.

·Msze gregoriańskie to de facto 30 Mszy świętych odprawianych w kolejne dni. Ofiara składana przy okazji takiej Mszy to zazwyczaj trzydziestokrotność ofiary jaką składamy za jedną mszę.

Po co zamawiać Mszę świętą?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Wszystkie one ustępują jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.

Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.

Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.

Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Gdzie zamówić intencję mszalną?

Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii, przed i po każdej Mszy św. oraz w kancelarii parafialnej.

Osoby spoza Woźniakowa mogą wysłać do nas wiadomość, korzystając z e-maila. W tym przypadku prosimy o wskazanie terminu Mszy św. oraz treści intencji. Po upewnieniu się, iż we wskazanym terminie możemy odprawić Mszę św., potwierdzimy to w wiadomości zwrotnej.

Jakie są rodzaje intencji?

W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji:

1.indywidualna – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.;

2.(nowennowa)  – intencja za (np. uzdrowienie relacji w rodzinie, o opiekę Matki Bożej dla .., o Boże Błogosławieństwo…, O łaskę przebaczenia dla …, ) kapłan odprawia taka intencję przez dziewięć kolejnych dni

3.zbiorowa (roczna) – taką Mszę odprawiamy zwykle w II wtorek każdego miesiąca o godzinie 18.00, jest to tzw. Msza św. roczna za zmarłych powierzonych naszej modlitwie na kartkach wypominkowych;

4.gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni;

5.bezgodzinowa – gdy zależy nam na konkretnym terminie, a wszystkie godziny Mszy są już zajęte, można zamówić intencję odprawioną przez jednego z kapłanów poza kościołem (najczęściej w kaplicy). Nie ma jednak możliwości uczestniczenia w niej ani ustalenia godziny jej odprawienia;

6.bezdatowa – bez wskazania konkretnego terminu, odprawiana jest ona w pierwszym możliwym terminie jako intencja bezgodzinowa.

Ile to kosztuje?

Dawniej dawano dziesięcinę z własnych dochodów, teraz dajemy „co łaska”. Dajemy na tacę – w ten sposób utrzymujemy kościół parafialny – możemy dzięki tej ofiarności dbać o jego wygląd i stan materialny.

Kiedy prosimy o odprawienie mszy św., dołączamy ofiarę. Nie jest to zapłata za modlitwę; msza św. jest za darmo – cenę zapłacił Chrystus. Ofiara jest podstawowym źródłem utrzymania braci z klasztoru, to rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada.


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com