Katechizacja:

 

Greckie słowo katēchēsis, katēchéō oznacza "nauczam ustnie".

Bóg objawiając się ludziom wielokrotnie i różnymi sposobami, szczególnie jednak przez Syna Swojego, w nieskończonej swej dobroci ujawnił zamiar stworzenia wspólnoty miłości z człowiekiem. Wzywa więc każdego do wiary, aby go zbawić. Posłuszny wezwaniu Bożemu, głoszonemu zwłaszcza przez Chrystusa, cały Kościół za przykładem apostołów nieustannie przekazując przez posługę słowa Objawienie Boże, kieruje wezwanie do wiary coraz to nowym pokoleniom. Służąc wierze i z niej wyrastając ta forma głoszenia słowa jaką jest katechizacja prowadzi ludzi do wspólnoty z Bogiem zarówno przez przekazywanie prawd objawionych, jak i przez formację chrześcijańską. Licząc się z adresatem słowa, z jego rozwojem psychicznym, wpływami warunków społeczno-kulturowych, bogactwem doświadczenia osobistego, przekazuje ciągle aktualny sens objawionych prawd Bożych. Przez ukazanie wartości poznawczych prawd, katecheza prowadzi człowieka do nieustannego nawrócenia, pobudzając go do udzielenia odpowiedzi na wezwanie Boże. Wypełniając swe zadanie kształtuje katecheza chrześcijańskie postawy w życiu osobistym i społecznym. Prowadzi także do spotkania z Bogiem w liturgii: uczy modlitwy i kieruje ku sakramentom św. W ten sposób wprowadza człowieka do nowego życia w przyjaźni z Bogiem, powoduje wzrost Ciała Mistycznego, prowadzi Lud Boży do Ojca.

We wszystkich placówkach oświatowych prowadzona jest katechizacja. Objętych jest 734 osób, nie uczęszcza na katechezę 30 uczniów (w tym 10 innych wyznań), z parafii uczęszcza do tych szkół ok. 150 osób.

Na terenie parafii znajdują się następujące publiczne placówki oświatowe:

1. Przedszkole Miejskie nr 5 "STOKROTKA" w Kutnie, ul. Barcewicza 13;
99-300 Kutno,

Ogólna liczba uczniów w przedszkolu - 90;
Katecheta  nauczający religii: p. mgr Zofia Siuda - 1 g

2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Kutnie, 

Ogólna liczba uczniów w szkole: - 96 uczniów;
Katecheta  nauczający religii w szkole: p. mgr Zofia Siuda - 13 godzin. 

3. Gimnazjum nr 3  im. Henryka  Sienkiewicza w Kutnie,
ul. Łęczycka 11 , 99-300 Kutno

Ogólna liczba uczniów w szkole: 239 uczniów;
Katecheci  nauczający  religii  w  szkole:
p. mgr Renata Graczyk – 20 godzin;

4. I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczycki Pułk Piechoty im. księcia Józefa Poniatowskiego ul. Łęczycka 11, 99-300 Kutno 

Katecheta  nauczający religii w szkole: p. mgr Renata Graczyk - 8 godzin

5. Zespół Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach:
 - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 4 w Kutnie – Azorach
 
- TECHNIKUM ZAWODOWE nr 4 w Kutnie – Azorach

Ogólna liczba uczniów w szkole: 103 uczniów z ZSZ; 113 uczniów w Technikum
Katecheci nauczający religii w szkole:
p. dr Paweł Krajewski - 6 godzin;
Ks. mgr Henryk Chibowski sdb – 14 godzin

Rekolekcje dla młodzieży ze Szkół Ponadgimnazjalnych są wydzielone z Rekolekcji Parafialnych.

Przygotowanie do sakramentów I Komunii i bierzmowania odbywa się w ramach katechezy parafialnej. 
Rodzice, którzy zapisują dziecko na etykę a nie na religię, muszą mieć świadomość tego, że tym samym wyłączają je z przygotowań np. do Pierwszej Komunii Świętej.  Przypomina o tym wydany przed rozpoczęciem roku szkolnego komunikat Komisji KEP ds. Wychowania Katolickiego. 
Przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Komunii Świętej, sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole – wyjaśnia Komisja Wychowania Katolickiego KEP.  
W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, wyjaśniamy, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie może być traktowane jako spełnienie wymogu przygotowania do sakramentów.

 Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com