Wspólnoty, grupy parafialne i stowarzyszenia:

Dziecięce i młodzieżowe:

 • Oratorium im. bł. Michała Rua.
 • Liturgiczna Służba - Ministranci i Lektorzy
 • Grupy sportowe SL SALOS "RÓŻA KUTNO":
  w piłce siatkowej dziewcząt 2 grupy,
  w piłce nożnej: 10 grup chłopców i 2 grupy dziewcząt

Dorosłych:

 • Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników – trzecia gałąź RS
 • Grupa modlitewna "Królowej Pokoju", powstała 08 grudnia 2000 roku
 • Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym "Zjednoczeni w Duchu", powstała
  15 grudnia 2013 roku po REO
 • Koła Żywego Różańca. W parafii istnieje 1 Róża powstała w 1997 roku
 • Pięć Róż Różańcowych Rodziców modlących się za dzieci, powstałe 24 kwietnia 2017 r.

Stowarzyszenia:

 • Oratorium im. Bł. Michała Rua. Istnieje od momentu utworzenia parafii. Jako stowarzyszenie od 21.06.1999 roku, zarejestrowane w KRS od 17.05.2004 roku
 • Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS RÓŻA KUTNO" w Woźniakowie jest zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Kutnowskiego pod numerem "8". Siedziba: Woźniaków 56, 99-300 Kutno. Data wpisu 05 stycznia 2004 roku.

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com