Kim jesteśmy?

Oratorium im. Bł. Michała Rua jest stowarzyszeniem (organizacją pozarządową) powołaną do życia przez salezjanów Inspektorii św. Stanisława Kostki i ludzi świeckich w 1999 r. Jego siedziba mieści się w Woźniakowie, gdzie od 1938 r. pracują salezjanie (Towarzystwo Salezjańskie) - duchowi synowie św. Jana Bosko.

Stowarzyszenie jest odpowiedzią na potrzeby świata dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym a także regionu (powiat kutnowski i łęczycki). Od samego początku swego istnienia realizuje zadania na polu wychowania, edukacji,  opieki, ochrony zdrowia, praw człowieka, profilaktyki, kultury, sportu i rekreacji, turystyki, troski o dziedzictwo historyczne, wypoczynku zimowego i letniego (półkolonie, kolonie, obozy), integracji międzypokoleniowej (festyn), pomocy społecznej, wolontariatu, wychowania patriotycznego oraz promocji. Aby realizować swoje statutowe cele (działalność nieodpłatną i odpłatną) stowarzyszenie już od 1999 r. współpracuje z różnymi instytucjami i podmiotami, by wychodzić na przeciw potrzebom młodego pokolenia Polaków i odpowiadać na ich potrzeby.

W historii swojej działalności stowarzyszenie Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie zrealizowało przeszło 100 zadań publicznych we współpracy z przedstawicielami administracji szczebla lokalnego i państwowego (np. Urząd Miasta Kutno, Urząd Gminy Kutno, Starostwo Powiatu Kutnowskiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi - Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Ministerstwo Obrony Narodowej). Wszystkie te zadania zostały rozliczone prawidłowo a sprawozdania końcowe zaakceptowane przez zleceniodawców.

Oratorium jest znane i cenione przez odbiorców jego misji oraz samych rodziców także dzięki obecności w mediach świeckich, salezjańskich i diecezjalnych. Bogate doświadczenie tego podmiotu przyczyniło się do nadania w kwietniu 2018 r. stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego. Fakt ten umożliwia zaś pozyskiwanie 1 % odpisu od podatku dochodowego. W swojej pracy stowarzyszenie korzysta z grupy własnych wolontariuszy, do których należą: animatorzy, opieka medyczna i wychowawcy posiadający uprawnienia państwowe. Oratorium posiada też własną bazę lokalową i rzeczową niezbędną do realizacji swojej misji. Prowadzimy działalność, która będzie odpowiadać na nowe zapotrzebowania widoczne w społeczności lokalnej oraz kształtować przyszłych liderów. Zależy nam na wychowaniu dobrych i uczciwych obywateli, którzy odpowiedzialnie będą budować przyszłą rzeczywistość naszej Ojczyzny.

W zamyśle św. Jana Bosko oratorium to miejsce i środowisko kształtujące serce młodego człowieka, które ma w sobie:

coś z domu – stwarza poczucie ciepła i bezpieczeństwa, atmosferę radości i miłości, zauważenia każdego i zainteresowania jego problemami, nawet tymi małymi; jest domem, który przygarnia, w którym ktoś bliski zawsze czeka;

coś z podwórka – jest przestrzenią zabawy, rozrywki, nawiązywania więzów koleżeńskich, atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań; to podwórko, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie;

coś z parafii – dąży do rozwoju duchowego, uczy podstawowej wiedzy religijnej i życia wiarą, w żywej relacji z Jezusem i Maryją; w nim następuje przekaz wartości chrześcijańskich i salezjańskich;

coś ze szkoły – dba o rozwój intelektualny młodego człowieka, pomaga mu w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia życiowego; jest szkołą, która przygotowuje do życia oraz stwarza okazję do zdobywania konkretnych kwalifikacji przez kursy, szkolenia i warsztaty.

Staramy się tworzyć takie środowisko udostępniając nasze Oratorium:

- w piątki – od 16.00 do 21.00

- w soboty – od 16.00 do 21.00

Okazjonalnie w niedziele (według podanego wcześniej grafiku lub ogłoszeń ks. kierownika Oratorium)

 Kontakt

Oratorium im. Bł. Michała Rua

Woźniaków 56

99-300 Kutno

Tel. Komórkowy -  660-628-388

Tel. Stacjonarny - 24-362-73-21

E-mail: oratorium.wozniakow@gmail.com

Facebook: Oratorium bł. Michała Rua

Instagram: omrwozniakow

 

 


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

KANCELARIA PARAFIALNA
Poniedziałek: 1600 - 1700
Wtorek: nieczynna
Środa: 1600 - 1700
Czwartek: 1600 - 1700
Piątek:  900 - 1030
Sobota:  900 - 1030

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com