Regulamin Uczestnika Oratorium im. Bł. Michała Rua

Oratorium jest środowiskiem wychowawczym, które ma na celu otwieranie się na dzieci, młodzież i dorosłych, ich ewangelizację, wychowanie, spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie własnych zainteresowań.

Ksiądz Bosko pragnął, aby Oratorium było dla młodych „domem, który przygarnia, parafią, która ewangelizuje, szkołą, która przygotowuje do życia i podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie”. Jak w każdym domu, tak i w Oratorium – dla dobra i bezpieczeństwa wszystkich jego uczestników – obowiązują pewne zasady, które zawiera niniejszy regulamin.

Regulamin Uczestnika Oratorium im. Bł. Michała Rua

1.   Oratorium przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży stowarzyszonej w organizacjach religijnych przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Woźniakowie oraz dzieci i młodzieży z Kutna oraz pobliskich wsi.

2.   W Oratorium obowiązują zasady życia społecznego, czyli tzw. kultura osobista.

3.   Szanujemy i dbamy o sprzęt oratoryjny i zwracamy go na miejsce.

4.   W Oratorium i na terenie przykościelnym (także boiska) obowiązuje reguła "Trzy razy zero", czyli zabrania się:
"0" palenia papierosów i używania narkotyków;
"0" spożywania napojów alkoholowych pod każdą postacią;
"0" przeklinania.

5.   Na teren Oratorium zabronione jest wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych.

6.   Zabronione jest stawianie jakichkolwiek przedmiotów oraz siadanie na stole bilardowym oraz na stole do tenisa stołowego.

7.   Za poczynione szkody w Oratorium odpowiada bezpośrednio sprawca czynu lub jego rodzic/opiekun prawny.

8.   Dbanie o porządek na terenie Oratorium jest obowiązkiem wszystkich osób z niego korzystających.

9.   Oratorium zamykane jest na czas trwania w kościele Mszy św. i nabożeństw dla dzieci i młodzieży. Wtedy bierzemy w nich udział.

10.Uczestnik Oratorium zwraca się z szacunkiem do Księdza Kierownika, wychowawców i animatorów. Ostateczną decyzję o ewentualnym wykluczeniu z zajęć w Oratorium podejmuje ks. Kierownik Oratorium.


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com