Obecnie w parafii z nominacji przełożonych zakonnych i ks. Biskupa Ordynariusza pracują:

Ks. Henryk Chibowski SDB

Dyrektor wspólnoty zakonnej animuje i koordynuje działalność wspólnoty salezjańskiej. Jest prezesem SL SALOS "RÓŻA KUTNO". Opiekun duchowy: Wspólnoty "Zjednoczeniu w Duchu" Odnowy w Duchu Świętym. Moderator dzieła modlitwy różańcowej rodziców za dzieci, prowadzi modlitwę uwielbienia w I niedziele m-ca, duszpasterstwo chorych w pierwsze piątki miesiąca. Głosi rekolekcje, skupienia, konferencje oraz pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Józef Pietrusik SDB

Proboszcz, Dziekan, wikariusz dyrektora domu zakonnego, prowadzi: kancelarię parafialną, duchowy opiekun grupy modlitewnej Królowej Pokoju, odpowiedzialny za katechezy chrzcielne i małżeńskie (chrzty, śluby), dyżuruje w kancelarii parafialnej. 

Ks. Krzysztof Kostrzewa SDB

Ekonom domu zakonnego, kierownik Domu Rekolekcyjnego, kapelan sióstr Albertynek, posługa u sióstr Pasjonistek ze Strzelec, dba o groby współbraci na cmentarzu parafialnym, pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Leszek Gajewski SDB

Radca domu, sekretarz RD, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza, Kierownik Katechizacji, Kierownik Oratorium, prowadzi spotkania formacyjne animatorów, odpowiada za grupy działające w Oratorium, katecheta w Przedszkolu Miejskim nr 5 „Stokrotka”, Liceum i Technikum SPSK w Kutnie, animuje nabożeństwa dla dzieci o godz. 1630 (pierwszy piątek miesiąca, roraty, różaniec, drogę krzyżową), prowadzi kazania dla dzieci w niedzielę o godz. 11.30; przygotowuje rodziców i dzieci do I komunii świętej, i Komunii rocznicowej, pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Paweł Kacprzak SDB

Odpowiada za kaplicę na ul. Łęczyckiej wg. wskazań Proboszcza, opiekun Koła Żywego Różańca, duszpasterstwo chorych w pierwsze piątki miesiąca, prowadzi: pogrzeby i błogosławi śluby; głosi rekolekcje i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Marek Wyszomierski SDB

Delegat lokalny Salezjanów Współpracowników, pisze kronikę domu, prowadzi: katechezy przygotowujące młodzież do bierzmowania w grupie „Wzrastania”, grupie „Przyjaciele Dominika Savio”, spowiednik sióstr Albertynek, prowadzi: pogrzeby i błogosławi śluby; głosi rekolekcje i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Wojciech Biskiewicz SDB

Pomaga w duszpasterstwie parafialnym.  Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com