Porządek Liturgiczny Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Michała Archanioła w Kutnie - Woźniakowie 

Eucharystia w niedziele i uroczystości

W kościele:

 • 0800 - dla ogółu wiernych
 • 1000 - dla ogółu wiernych
 • 1130 - dla dzieci i rodziców
 • 1800 - dla ogółu wiernych

W kaplicy przy ul. Łęczyckiej:

 • 0900 - dla ogółu wiernych
 • 1700 - dla ogółu wiernych

Eucharystia w dni powszednie

W kościele:

 • 1800 - z krótką homilią

Eucharystia w pierwszy piątek miesiąca

 • 1630 – dla dzieci i młodzieży

Eucharystia w święta kościelne nie nakazane

 • 1800 – dla ogółu wiernych z homilią 

--------------------------------------------------------------------------Parafialne Uroczystości Odpustowe:

Czym więc ma być dla nas odpust? Zarówno Katechizm Kościoła Katolickiego (1471-1479), wyjaśniających naukę Kościoła dotyczącą odpustów, jak i Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kanonach 992-997, określających istotę odpustu, odwołują się do Konstytucji apostolskiej papieża Pawła VI o odpustach Indulgentiarum doctrina.
Czytamy w niej m.in. że:
 

"Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych".

 • Uroczystość św. Jana Bosko: niedziela przed 31 stycznia
 • Uroczystość Matki Bożej Wspomożenia Wiernych: 24 maja
 • Uroczystość św. Michała Archanioła: ostatnia niedziela września o godz. 12.00

Święta nakazane:

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we Mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi: 1 stycznia
 • Objawienie Pańskie (Epifania): 6 stycznia
 • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc:  12 kwietnia 2020 r.
 • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - "Boże Ciało" : 11czerwca 2020r.
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - "Matki Bożej Zielnej": 15 sierpnia 2019 r.
 • Wszystkich świętych: 1 listopada
 • Boże Narodzenie: 25 grudnia (pierwszy dzień)
 • oraz wszystkie niedziele w ciągu roku

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone  również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni tj. 2 lutego Ofiarowanie Pańskie, 19 marca św. Józefa, 04 kwietnia Zwiastowanie NMP, 10 czerwca NMP Matki Kościoła, 29 czerwca św. Piotra i Pawła, 26 sierpnia MB Częstochowskiej, 8 września Narodzenia NMP, 2 listopada Wszystkich Wiernych Zmarłych, 8 grudnia Niepokalanego Poczęcia NMP.

 Święte Triduum Paschalne:

Pamiętajmy, że Triduum Paschalne - to największe święto chrześcijaństwa. Kościół nie nakłada na nas obowiązku uczestniczenia w jego obchodach. Dzięki temu możemy dobrowolnie zdecydować się na udział w tym święcie. Każdy z nas jest jednak zobowiązany do wzięcia udziału we Mszy świętej w Niedzielę Wielkanocną. Liturgia Wigilii Paschalnej jest najbardziej uroczystą ze wszystkich liturgii w roku, należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi ośrodek Triduum Sacrum.

 • Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg:
  9 kwietnia, godz. 1800
 • Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej:  10 kwietnia,  godz. 1800
 • Wielka Sobota:  11 kwietnia 
  - adoracja Grobu Pańskiego, godz. 900 - 1730
  - błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny, godz. 900- 1200
 • Niedziela Wielkanocna:
  - Liturgia Wigilii Paschalnej - w sobotę  11 kwietnia - godz. 1900
  - Procesja Rezurekcyjna - w niedzielę 12 kwietnia - godz. 600

Inne uroczyste celebracje w roku kościelnym:

 • Pierwsza Komunia święta: 30 maja 2020 roku, sobota godz. 11.00
 • Bierzmowanie młodzieży: 24 maja 2020 roku, godz. 1800
 • Procesja Bożego Ciała w czwartek:  11 czerwca 2020 roku, godz. 1000
 • Rocznica pierwszej Komunii świętej:  07 czerwca 2020 roku, godz. 1130
 • Pasterka to Msza Święta z Uroczystości Bożego Narodzenia: 24 grudnia, godz. 2200

Stałe intencje Mszy świętych:

 • Wszystkie niedziele o godzinie - za parafian i sympatyków dzieła św. Jana Bosko
 • Pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 1800 - za zmarłych polecanych w wypominkach
 • 1 lutego - wszyscy kapłani odprawiają za zmarłych współbraci salezjanów
 • 5 listopada - jedna Msza święta za zmarłych dobrodziejów Rodziny Salezjańskiej
 • 25 listopada - jedna Msza święta za zmarłych Rodziców Salezjanów 

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com