Ochrona małoletnich i niepełnosprawnych

W trosce o dobro wszystkich swoich odbiorców Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie stosuje „Zasady ochrony małoletnich i niepełnosprawnych w praktyce wychowawczo-duszpasterskiej Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii św. Stanisława Kostki” zatwierdzone dnia 08.12.2019 r. a obowiązujące od 09.12.2019 r.

Wszyscy prowadzący zajęcia z małoletnimi i osobami niepełnosprawnymi w Oratorium: salezjanie (księża i bracia zakonni), wychowawcy, pełnoletni animatorzy, instruktorzy, pracownicy etatowi są zobligowani do zapoznania się z obowiązującymi przepisami a następnie do pisemnego oświadczenia, które potwierdza: fakt poznania tych przepisów oraz przyjęcie zobowiązania do ich przestrzegania.

Przydatne kontakty w przypadku naruszeń norm oraz stwierdzenia faktu wykorzystania małoletnich i osób niepełnosprawnych:

- Delegat Inspektora ds. ochrony dzieci i młodzieży w Inspektorii św. Stanisława Kostki  (osoba do kontaktów z rodzicami pokrzywdzonych małoletnich i osób niepełnosprawnych, osoba przyjmująca zgłoszenia faktu wykorzystania, osoba udzielająca rodzicom/opiekunom prawnym informacji o procedurach podjętych w związku ze zgłoszeniem nadużycia)

Ks. Sławomir Łubian sdb

Ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa

Tel. 48 608 543 343

E-mail: delegat@sdb.waw.pl

- Duszpasterz ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin w Inspektorii św. S. Kostki

Ks. Dariusz Kozłowski sdb

Ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa

Tel. 48 539 538 515

 

 


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com