«  Archiwum aktualności - sierpień 2014 »

 • Ogłoszenia duszpasterskie
  XXII niedziela zwykła - 30.08.2020 rok

  Dodano: 30 sierpnia 2020 r.

   

  Ogłoszenia duszpasterskie
  XXII niedziela zwykła - 30.08.2020 rok

  1.  Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem.

  2. Przy tej okazji przypominam rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie, także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców.

  3.  We wtorek przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych po zakończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

  Także we wtorek o godz. 17.30 różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach a następnie Msza Św. w ich intencji.

  4. W dniu 1 września z inicjatywy papieża Franciszka od 2015 roku w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Jest to odpowiedź na trwający w świecie kryzys ekologiczny, głośne wołanie o ochronę dóbr naturalnych na naszej planecie i mądre, racjonalne ich wykorzystywanie.

  5. Zapraszamy na czwartkową modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do Instytutów Świeckich o godz. 18.00.

  6. Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy i za profanacje dokonujące się w naszej Ojczyźnie. Msza wotywna ku czci Bożego Serca o godz. 18.00. Od godz. 9.00 kapłani odwiedzą chorych z sakramentami świętymi.

  7.  Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca podczas Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca o godz. 16.30, tutaj w kościele.

  8.  Rodziców wraz z dziećmi, które mają przystąpić do I Komunii Św. 26 września br. zapraszam na Mszę Św. i spotkanie w przyszłą niedzielę, czyli 6 września, na godz. 11.30. Obecność proszę potraktować, jako bezwzględny obowiązek.

  9. Przyszła niedziela to także niedziela adoracyjna. Po Mszy św. o godz. 10.00 krótka adoracja Najświętszego Sakramentu a po Mszy Św. o godz. 18.00 modlitwa uwielbienia

  10.  W ostatnim tygodniu ze wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Czesława Sowińska l. 77 i Hubert Przygodzki l. 19. Wieczny odpoczynek…

  Myśl tygodnia:
  „We wszystkim tym, co zdarza się w życiu
  człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga.
  Wtedy do serca wkroczy miłość”.

                              Złote myśli” Kardynała Stefana Wyszyńskiego

   

   

 • Ogłoszenia duszpasterskie
  XXI niedziela zwykła - 23.08.2020 rok

  Dodano: 22 sierpnia 2020 r.

  Ogłoszenia duszpasterskie 
  XXI niedziela zwykła -  23.08.2020 rok

  1. Przed nami ostatni tydzień sierpnia – miesiąca trzeźwości, a dla wielu ostatnie dni urlopów i wakacji. Starajmy się jak najlepiej wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych wzajemnych relacji rodzinnych czy przyjacielskich, na dobrą lekturę i budujące rozmowy. Zachęcam przy tej okazji do lektury książek i prasy katolickiej.

  2. Dzisiaj przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dzień ten został ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, a termin jego obchodu związany jest z datą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Po raz pierwszy był publicznie obchodzony dopiero w 2011 roku w Warszawie. Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać historię w imię tzw. poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać.

  3. We wtorek, 25 sierpnia, o godz. 16.30 tutaj w kościele wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci  Matki Bożej Królowej Pokoju.

  4.   W środę ponownie nasze myśli i serca skierujemy na Jasną Górę, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską.  Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał Święty Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. To nasze zawierzenie Pani Jasnogórskiej w naszym kościele ponowimy podczas Mszy Św. o godz. 18.00.

  Msza Św. odpustowa w kaplicy o godz. 17.00.

  5. Rodziców wraz z dziećmi, które mają w tym roku przystąpić do I Komunii Św. zapraszamy na Mszę Św. i spotkanie w pierwszą niedzielę września, czyli 6 września, na godz. 11.30. Obecność proszę potraktować, jako bezwzględny obowiązek.

  Natomiast 27 sierpnia, najbliższy czwartek, o godz. 19.30 przymiarka alb dla tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych.

  6. W sobotę, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego, po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosili go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym całym narodzie.

  7. W ubiegłym tygodniu zostało naprawione, w połowie, odwodnienie oratorium od strony północnej. Prace były prowadzone na głębokości 3-4 metrów. Druga część prac będzie podjęta po odpuście parafialnym.

  Myśl tygodnia: „Nie masz na świecie takiej siły, która zdolna byłaby zetrzeć w nas całkowite podobieństwo Boże. Nawet sprzysiężenie milczenia o Bogu. Nawet planowe wychowanie ateistyczne. Krew Boża odezwie się w człowieku wpierw czy później. Sam dosłuchasz się tętna tej krwi w ciemnościach zwątpienia i rozpaczy”.

                    „Złote myśli” Kardynała Stefana Wyszyńskie

 • INTENCJE MSZALNE: 23 – 29.08.2020 r

  Dodano: 22 sierpnia 2020 r.

  INTENCJE   MSZALNE: 23 – 29.08.2020 r

 • Ogłoszenia duszpasterskie
  XX niedziela zwykła - 16.08.2020 rok

  Dodano: 16 sierpnia 2020 r.

  Ogłoszenia duszpasterskie
  XX niedziela zwykła - 16.08.2020 rok

  1.  Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór. Jednocześnie, jak przypomina nam fragment z Księgi Jeremiasza, nasze życie jest w ręku Boga, który troszczy się o swoje wierne sługi. Z nową odwagą, szczególnie obecnie w czasie profanacji naszych świętości, trwajmy przy Ewangelii i Kościele.

  2. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W nadchodzącą sobotę, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

  3. Trwamy w nowennie do MB Wspomożenia Wiernych, którą zakończymy 24 sierpnia Hołdem złożonym  Matce Bożej.

  4. Rodziców wraz z dziećmi, które mają w tym roku przystąpić do I Komunii Św. zapraszamy na Mszę Św. i spotkanie w pierwszą niedzielę września, czyli 6 września, na godz. 11.30. Obecność proszę potraktować, jako bezwzględny obowiązek.

  Natomiast 27 sierpnia, czwartek, o godz. 19.30 przymiarka alb dla tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych.

  5. Dzisiaj 16 sierpnia br. rozpoczyna się Mszą świętą o g. 11.30 - obóz sportowy dla dzieci i młodzieży organizowany przez SL SALOS „RÓŻA KUTNO”. Udział weźmie 50 osób oraz 9 osób obsługi: 4 wychowawców, 4 trenerów oraz kierownik wypoczynku ks. Henryk. Obóz sportowy odbędzie się w Jastrzębiej Górze od 16.08. do 25.08.2020 roku. W programie treningi sportowe 2 x po 1,5 h, plażowanie, spotkanie w grupie z wychowawcą oraz wycieczka do Gdańska – ECS i na Hel. Zadanie zostało dofinansowane przez: Wojewodę Łódzkiego oraz Fundację KGHM i Fundację LOTTO.

  Zakończyły się dwa turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży organizowanych przez SL SALOS „RÓŻA KUTNO”. W sumie z tej formy wypoczynku skorzystało 120 osób. Dziękujemy Wojewodzie Łódzkiemu, Ministerstwu Sportu, Urzędowi Gminy Kutno i Urzędowi Miasta Kutno za dofinansowanie półkolonii. Wyrażamy naszą wdzięczność darczyńcom, firmom: – PiastPol z Woźniakowa, Zakładowi Cukierniczo-Piekarniczemu „Ozdowski” z Kutna, OSM Krośniewice, Gospodarstwu Rolnemu Państwa Kuciapskim z Leszczynka oraz Hurtowni owoców i warzyw Państwa Kazimierczaków z Leszczynka oraz za nagrody z Hurt Pap Państwa Lewandowskich. Składamy podziękowania salezjanom, animatorom, wychowawcom, opiece medycznej z Oratorium, paniom z kuchni oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji bezpiecznego wypoczynku w Woźniakowie.

  6.  Po Mszy Św. będą zbierane ofiary do puszek Caritas na pomoc mieszkańcom Bejrutu.

  7. W ostatnim tygodniu odprowadziliśmy na miejsce oczekiwania na Zmartwychwstanie: Zofię Błaszczyk l.92 i Krzysztofa Kaźmierczaka l. 43.   Wieczny odpoczynek…

                              Myśl tygodnia: „Ludzie postanowili, że Boga nie ma.
  On jednak nie ma obowiązku stosowania się do naszych uchwał”.

                              Złote myśli” Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • INTENCJE MSZALNE: 16 – 22.08.2020 r.

  Dodano: 16 sierpnia 2020 r.

  INTENCJE   MSZALNE: 16 – 22.08.2020 r.


 • Ogłoszenia duszpasterskie
  XIX niedziela zwykła - 09.08.2020 rok

  Dodano: 9 sierpnia 2020 r.

    Ogłoszenia duszpasterskie
  XIX niedziela zwykła - 09.08.2020 rok

  1. Wykorzystajmy nasze wakacyjne wędrówki, pielgrzymki, indywidualny odpoczynek na stworzenie właściwej duchowej atmosfery, niezbędnej, aby odczuć bliską obecność Boga i umocnić naszą wiarę. Powierzajmy je Bożej Opatrzności przez ręce naszej niebieskiej Matki – Pani Jasnogórskiej, do której w tych sierpniowych dniach kierujemy nasz wzrok.

  2. W sobotę, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ten dogmat był przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Porządek Mszy Św. jak w niedzielę. Tego dnia rozpoczniemy nowennę do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, którą odprawiać będziemy na Mszach Św. wieczornych. Prośby i podziękowania proszę składać do skarbony.

  3.  W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona, jako święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną pobłogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. W tę uroczystość dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym Maryja osiąga pełnię zbawienia. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Boga.

  4. W tę maryjną uroczystość tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają. Polecajmy Królowej Polski losy naszego narodu.

  5. Rodziców wraz z dziećmi, które mają w tym roku przystąpić do I Komunii Św. zapraszamy na Mszę Św. i spotkanie w pierwszą niedzielę września, czyli 6 września, na godz. 11.30. Obecność proszę potraktować, jako bezwzględny obowiązek.

  6. Gorące podziękowania wszystkim, którzy złożyli ofiary na przygotowanie posiłku pielgrzymom z Pieszej Pielgrzymki Płockiej. Bóg zapłać także tym, którzy obsłużyli pielgrzymów.

  7. Jutro, 10 sierpnia, rozpocznie się drugi turnus półkolonii dla dzieci i młodzieży organizowanych przez SL SALOS „RÓŻA KUTNO”. Udział weźmie 60 osób oraz 10 animatorów i pięciu wychowawców. Każdego dnia rozpoczęcie o godz. 9.00 w kościele, zakończenie dnia o godz. 15.00. W programie jest wycieczka do Torunia. Zadanie zostało dofinansowane przez: Ministerstwo Sportu, Wojewodę Łódzkiego, Urząd Miasta Kutno i Urząd Gminy Kutno.

  8. W ostatnim tygodniu odprowadziliśmy na miejsce oczekiwania na Zmartwychwstanie: Irenę Płończyńską-Rutkowską l. 89.  Wieczny odpoczynek…

  Myśl tygodnia: „Nie ma prawdy bez odwagi wyznawania jej przed ludźmi ”.

                                          Złote myśli” Kardynała Stefana Wyszyńskiego

   

   

   

 • INTENCJE MSZALNE 09 – 15.08.2020 r.

  Dodano: 9 sierpnia 2020 r.

  INTENCJE  MSZALNE  09 – 15.08.2020 r.


 • Ogłoszenia duszpasterskie
  XVIII niedziela zwykła - 02.08.2020 rok

  Dodano: 2 sierpnia 2020 r.

   Ogłoszenia duszpasterskie
  XVIII niedziela zwykła - 02.08.2020 rok

  1. Rozpoczęliśmy sierpień. To miesiąc dla nas szczególny tak pod względem religijnym, jak i historycznym. Włączmy się w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.

  2. W dzisiejszą niedzielę przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Świętego Franciszka z Asyżu. Przypominam, że warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim modlitwy przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać do północy dzisiejszego dnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

  3. Dziś niedziela adoracyjna, po Mszy św. o godz. 10.00 wystawienie Najświętszego sakramentu, i krótka adoracja, natomiast po Mszy świętej o godz. 18.00 modlitwa uwielbienia.

  4. We wtorek, 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona proboszczów. Przez jego wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich posługę oraz prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie także z naszej wspólnoty parafialnej.

  5.  W czwartek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Fakt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak nie pełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich. Msza Św. o godz. 18.00.

  6.  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Zaraz po Eucharystii nabożeństwo pierwszopiątkowe.

  7.  Jak każdego roku, 7 sierpnia, w piątek będziemy gościć pielgrzymów z Płockiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.  Wyjątkowo w tym roku ze względu na epidemię posiłek przygotujemy w naszej kuchni zakonnej, ponieważ pielgrzymów będzie tylko ok. 70 osób. Gdyby ktoś odczuwał potrzebę wsparcia nas to jest okazja złożyć ofiarę do skarbony.

  8. Do naszej wspólnoty zakonnej i parafialnej, decyzją przełożonych wyższych, przybywają księża: ks. Leszek Gajewski, ks. Paweł Kacprzak i ks. Marek Wyszomierski

  9. Jutro 3 sierpnia rozpocznie się jeden z dwóch turnusów półkolonii dla dzieci i młodzieży organizowanych przez SL SALOS „RÓŻA Kutno”. Udział weźmie 60 osób oraz 15 animatorów w tym pięciu wychowawców. Każdego dnia rozpoczęcie o godz. 9.00 w kościele, zakończenie o godz. 15.00. W programie jest wycieczka do Torunia. Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Sportu, Wojewodę Łódzkiego, Urząd Miasta Kutno i Urząd Gminy Kutno.

  SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie prowadzi nabór do grup sportowych w piłce nożnej chłopców i dziewcząt. Zapraszamy dzieci urodzone w 2014/2015. Zajęcia rozpoczną się 7 września. Bliższe informacje na stronie internetowej www.roza.kutno.pl w zakładce nabór.     

  10.  W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Jan Bloch l. 97, Mirosław Góralski l. 76 i Teresa Biskiewicz l. 89.   Wieczny odpoczynek……

  Myśl tygodnia: „Nie trzeba czekać, aż zdejmą krzyż z naszych ramion,
               wystarczy się z nim pogodzić, a już jest lżej”.

                                          Złote myśli” Kardynała Stefana Wyszyńskiego

   

   

 • INTENCJE MSZALNE: 02 – 08.08.2020 r.

  Dodano: 2 sierpnia 2020 r.

   INTENCJE  MSZALNE:  02 – 08.08.2020 r.Filtr aktualności

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 
Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com
Parafia:

parafia-wozniakow@salezjanie.pl 
Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 
SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com