«  Archiwum aktualności - marzec 2013 »

 • Mocne słowa Papieża Franciszka podczas modlitwy o ustanie pandemii 27.03.2020 r.

  Dodano: 28 marca 2020 r.

  Do przyjęcia Pana Boga oraz mocy wiary, która wyzwala ze strachu i daje nadzieję, zachęcił Ojciec Święty w homilii poprzedzającej nadzwyczajne błogosławieństwo Urbi et Orbi. Franciszek przewodniczył modlitwie na dziedzińcu bazyliki watykańskiej, przy pustym placu św. Piotra.

  Oto tekst papieskiego rozważania w tłumaczeniu na język polski:

  „Gdy zapadł wieczór” (Mk 4,35). Tak zaczyna się usłyszana przez nas Ewangelia. Od tygodni wydaje się, iż zapadł wieczór. Na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności; ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy. Podobnie jak uczniów z Ewangelii ogarnęła nas niespodziewana i gwałtowna burza. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem. Na tej łodzi... jesteśmy wszyscy. Tak jak ci uczniowie, którzy mówią jednym głosem i wołają w udręce: „giniemy” (w. 38), tak i my zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy iść naprzód każdy na własną rękę, ale jedynie razem.

  Łatwo odnaleźć się w tym opowiadaniu. To, co trudno zrozumieć, to postawa Jezusa. Podczas gdy uczniowie są naturalnie zaniepokojeni i zrozpaczeni, On przebywa na rufie, w tej części łodzi, która idzie na dno jako pierwsza. I co czyni? Mimo rozgardiaszu śpi spokojnie, ufając Ojcu – to jedyny raz w Ewangelii, gdy widzimy Jezusa śpiącego. Kiedy następnie został zbudzony, uciszywszy wiatr i wody, zwraca się do uczniów z tonem wyrzutu: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” (w. 40).

  Postarajmy się to zrozumieć. Na czym polega brak wiary uczniów w odróżnieniu od ufności Jezusa? Oni nie przestali w Niego wierzyć, istotnie, wzywają Go. Ale zobaczmy, jak Go wzywają: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” (w. 38). Nie obchodzi Cię to: myślą, że Jezus się nimi nie interesuje, że się o nich nie troszczy. Wśród nas, w naszych rodzinach, jedną z rzeczy, która boli najbardziej, jest to, kiedy słyszymy: „Czy tobie na mnie nie zależy?”. To zdanie boli i rozpętuje burze w sercach. Musiało też wstrząsnąć Jezusem. Bo nikomu nie zależy na nas bardziej niż Jemu. Istotnie, kiedy został wezwany, natychmiast ocalił swoich załamanych uczniów.

  Burza odsłania naszą bezradność i odkrywa te fałszywe i niepotrzebne pewniki, z jakimi zbudowaliśmy nasze programy działania, nasze plany, nasze nawyki i priorytety. Pokazuje nam, jak uśpiliśmy i porzuciliśmy to, co karmi, podtrzymuje i daje siłę naszemu życiu i naszej wspólnocie. Burza odsłania wszystkie postanowienia, by „zapakować” i zapomnieć o tym, co karmiło dusze naszych narodów; wszystkie te próby znieczulenia pozornie „zbawczymi” nawykami, niezdolnymi do odwoływania się do naszych korzeni i przywoływania pamięci naszych starszych, pozbawiając nas tym samym odporności niezbędnej do stawienia czoła przeciwnościom losu.

  Wraz z burzą opadła maska tych stereotypów, za pomocą których ukrywaliśmy nasze „ego”, stale się martwiąc o własny obraz. Po raz kolejny odkryto tę (błogosławioną) wspólną przynależność, od której nie możemy uciec: przynależność jako braci.

  „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”. Panie, dziś wieczorem Twoje Słowo uderza i dotyka nas wszystkich. W tym naszym świecie, który kochasz bardziej niż my, ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi do wszystkiego. Chciwi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań, nie obudziliśmy się w obliczu wojen i planetarnych niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Teraz, gdy jesteśmy na wzburzonym morzu, błagamy Cię: „Zbudź się, Panie!”.

  „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Panie, kierujesz do nas apel, apel o wiarę. Nie polega ona na tym, żeby być przekonanym, że istniejesz, ale na tym, by przyjść do Ciebie i zaufać Tobie. W tym Wielkim Poście rozbrzmiewa Twój naglący apel: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem” (Jl 2,12). Wzywasz nas, byśmy wykorzystali ten czas próby jako czas wyboru. Nie jest to czas Twojego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne, od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym. I możemy spojrzeć na wielu przykładnych towarzyszy drogi, którzy w obliczu strachu zareagowali, oddając swoje życie. To sprawcza moc Ducha wylana i ukształtowana w odważnych i wielkodusznych aktach poświęcenia się. Jest to życie Ducha zdolne do wyzwolenia, docenienia i ukazania, że nasze życie jest utkane i podtrzymywane przez zwykłych ludzi – zwykle zapomnianych – którzy nie pojawiają się w nagłówkach gazet i magazynów ani na wielkich wybiegach ostatniego spektaklu, ale bez wątpienia zapisują dziś decydujące wydarzenia naszej historii: lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki, pracownicy supermarketów, sprzątaczki, opiekunki, przewoźnicy, stróżowie porządku, wolontariusze, księża, zakonnice i bardzo wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie zbawia się sam. W obliczu cierpienia, gdzie miarą jest prawdziwy rozwój naszych narodów, odkrywamy i doświadczamy Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa: „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). Ileż osób codziennie wykazuje się cierpliwością i wlewa nadzieję, starając się nie siać paniki, lecz współodpowiedzialność. Iluż ojców, matek, dziadków i babć, nauczycieli ukazuje naszym dzieciom, za pomocą małych, codziennych gestów, jak stawić czoło kryzysowi i przejść przez niego, dostosowując nawyki, wznosząc oczy i rozbudzając modlitwę. Ileż osób się modli, ofiarowuje i wstawia się dla dobra wszystkich. Modlitwa i cicha posługa: to nasza zwycięska broń.

  „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”. Początkiem wiary jest świadomość, że potrzebujemy zbawienia. Nie jesteśmy samowystarczalni, sami toniemy; potrzebujemy Pana jak starożytni żeglarze gwiazd. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy. Bo Boża moc polega na skierowaniu ku dobru wszystkiego, co się nam przytrafia, także rzeczy złych. Wnosi On w nasze burze pokój ducha, bo z Bogiem życie nigdy nie umiera.

  Pan rzuca nam wyzwanie i w czasie burzy zaprasza nas do rozbudzenia i uaktywnienia solidarności i nadziei zdolnych nadać trwałość, wsparcie i znaczenie tym godzinom, w których wszystko wydaje się tonąć. Pan budzi się, aby rozbudzić i ożywić naszą wiarę paschalną. Mamy kotwicę: w Jego krzyżu zostaliśmy zbawieni. Mamy ster: w Jego krzyżu zostaliśmy odkupieni. Mamy nadzieję: w Jego krzyżu zostaliśmy uzdrowieni i ogarnięci, aby nic i nikt nas nie oddzielił od Jego odkupieńczej miłości. Pośród izolacji, w której cierpimy z powodu braku uczuć i spotkań, doświadczając braku wielu rzeczy, po raz kolejny posłuchajmy wieści, która nas zbawia: On zmartwychwstał i żyje obok nas. Pan nas wzywa ze swego krzyża do odkrycia na nowo życia, które nas czeka, do spojrzenia na tych, którzy nas potrzebują, aby umocnić, rozpoznać i pobudzić łaskę, która jest w nas. Nie gaśmy knotka o nikłym płomieniu (por. Iz 42,3), który nigdy nie słabnie, i pozwólmy, aby na nowo rozpalił nadzieję.

  Przyjąć Jego krzyż – znaczy odnaleźć odwagę, by wziąć w ramiona wszystkie przeciwności obecnego czasu, porzucając na chwilę naszą tęsknotę za wszechmocą i posiadaniem, by uczynić miejsce dla twórczości, którą może wzbudzić jedynie Duch. Oznacza odnaleźć odwagę do otwarcia przestrzeni, gdzie wszyscy mogą się poczuć powołani i zezwolić na nowe formy gościnności, braterstwa i solidarności. W Jego krzyżu zostaliśmy zbawieni, aby przyjąć nadzieję i pozwolić, aby to ona umocniła i wspierała wszystkie środki i możliwe drogi, które mogą nam pomóc strzec siebie oraz strzec innych. Przyjąć Pana, aby przyjąć nadzieję. Oto moc wiary, która wyzwala ze strachu i daje nadzieję.

  „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”. Drodzy bracia i siostry, z tego miejsca, które opowiada o skalistej wierze Piotra, chciałbym dziś wieczorem powierzyć was wszystkich Panu za wstawiennictwem Matki Bożej, Uzdrowienia Jego ludu, Gwiazdy wzburzonego morza. Z tej kolumnady, która obejmuje Rzym i świat, niech zstąpi na was, jak pocieszający uścisk, błogosławieństwo Boże. Panie, pobłogosław świat, daj zdrowie ciałom i pocieszenie sercom. Wzywasz nas, byśmy się nie lękali. Ale nasza wiara jest słaba i boimy się. Ale Ty, Panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy. Powtórz raz jeszcze: „Wy się nie bójcie!” (Mt 28,5). A my, razem z Piotrem, „wszystkie troski przerzucamy na Ciebie, gdyż Tobie zależy na nas” (por. 1 P 5,7).


 • Ogłoszenia duszpasterskie
  V Niedziela Wielkiego Postu - 29.03.2020 r

  Dodano: 28 marca 2020 r.

  Ogłoszenia duszpasterskie
  V Niedziela Wielkiego Postu - 29.03.2020 r

  1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej. 

  2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą, trudną, codzienność.

  3. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

  4. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

  5. Zachęcam do rozważenia modlitwy Papieża Franciszka z ubiegłego piątku!!!

   

   

   

 • INTENCJE MSZALNE: 29.03. – 04.04.2020 r.

  Dodano: 28 marca 2020 r.

  INTENCJE  MSZALNE:  29.03. – 04.04.2020 r. 


 • Rekolekcje wielkopostne on-line

  Dodano: 23 marca 2020 r.

  Rekolekcje wielkopostne on-line 25, 26, 27 marca 2020 r.
 • Ogłoszenia duszpasterskie
  IV Niedziela Wielkiego Postu - 22.03.2020 r

  Dodano: 21 marca 2020 r.

  Ogłoszenia duszpasterskie
  IV Niedziela Wielkiego Postu - 22.03.2020 r

  1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

  2. W tym roku Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. Służy ku temu nasze odizolowanie od ludzi.  Jest to więc czas osobistego powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia.

  3. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17.20 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele po Mszy św. o godz. 8.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali.

  4. We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.

  5. Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Należy do nich obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali w najbliższą środę, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła.

  6. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę.

  Myśl tygodnia: „Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą”Św. Jan Paweł II

   

 • INTENCJE MSZALNE: 22 – 28.03.2020 r.

  Dodano: 21 marca 2020 r.

  INTENCJE  MSZALNE:  22 – 28.03.2020 r.


 • XXIV Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu - Żyrardów

  Dodano: 17 marca 2020 r.

  XXIV Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu - Żyrardów


 • Ogłoszenia duszpasterskie
  III Niedziela Wielkiego Postu - 15.03.2020 r

  Dodano: 14 marca 2020 r.

  Ogłoszenia duszpasterskie
  III Niedziela Wielkiego Postu - 15.03.2020 r

  1.  Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar w tych trzech przestrzeniach nakreślonych na początku Wielkiego Postu: Modlitwa, Post i Jałmużna. Niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

  2. W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Również w uroczystość Św. Józefa, będziemy polecać Panu Bogu i Matce Najświętszej ks. proboszcza i ks. wikariusza, w dniu ich imienin, za wstawiennictwem Świętego.

  3. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o 17.20 starszych; w kaplicy o godz. 17.00 oraz Gorzkich żali w niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00.

  Myśl tygodnia: „Rób to co możesz, a Pan Bóg uczyni resztę. On cię nie oszuka, jeśli pracujesz dla Niego” – św. Jan Bosko

   

 • INTENCJE MSZALNE: 15 – 21.03.2020 r

  Dodano: 14 marca 2020 r.

  INTENCJE  MSZALNE: 15 – 21.03.2020 r


 • Ogłoszenia duszpasterskie
  II Niedziela Wielkiego Postu - 08.03.2020 r.

  Dodano: 8 marca 2020 r.

  Ogłoszenia duszpasterskie
  II Niedziela Wielkiego Postu - 08.03.2020 r.

  1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.

  2.  Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: w piątki Wielkiego Postu, nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz.16.30 z udziałem dzieci, o godz. 17.20 dla dorosłych. W kaplicy na ul. Łęczyckiej o godz. 17.00. Natomiast w niedziele Wielkiego Postu, Gorzkie Żale po Mszy św. z godz. 8.00 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.  Za udział w nabożeństwie Drogi krzyżowej przy 14 stacjach oraz w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu.

  3. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Po Mszy Świętej będą zbieraną także ofiary na wsparcie dzieł podejmowanych przez misjonarzy.

  4. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki

  5. Zachęcam do składania dobrowolnych ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary można składać do skarbony przy wyjściu z kościoła, w kancelarii lub zakrystii.

  6. Spotkanie formacyjne i skupienie wielkopostne dla Salezjanów Współpracowników odbędzie się w sobotę 14 marca br. od godz. 10.00 do 13.00 w Domu Rekolekcyjnym.

  7. W najbliższą sobotę animatorzy naszego Oratorium będą przeżywali swój wielkopostny dzień skupienia. Poprowadzi go salezjanin ks. Adam Pasik z Łodzi. Rozpoczęcie skupienia w domu zakonnym o godz. 10.30, zakończenie o 16.00.

  Zapraszamy kandydatów do bierzmowania z Grupy Wzrastania na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w przyszłą niedzielę o 16.30 w kościele. Prosimy o przybycie także rodziców bierzmowanych.

  8Dzieci szkolne otrzymają na katechezach „skarbonki wielkopostne”, przeznaczone na gromadzenie  oszczędności jako DAR Juniora dla Seniora i przyniosą je do ołtarza w procesji z darami ofiarnymi podczas Mszy Świętej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.   Następnie środki te zostaną przekazane do Caritas w Łowiczu.

  9. Radio VICTORIA Między Łodzią a Warszawą poszukuje osób do pracy w charakterze dziennikarza i prezentera radiowego. Osobom bez doświadczenia jest oferowana możliwość przeszkolenia. Zainteresowani są proszeni o bezpośredni kontakt z Radiem VICTORIA. Szczegóły w gablocie z ogłoszeniami.

  10. W ostatnim tygodniu odprowadziliśmy na miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie: Jana Rosolaka l. 85, Jarosława Michalskiego l. 52 i Jerzego Górecznego l. 78. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

  Myśl tygodnia:  Dobrze zorganizowana praca nigdy nie przynosi szkody dla zdrowia  Św. Jan Bosko

   

 • INTENCJE MSZALNE: 08 – 14.03.2020 r.

  Dodano: 8 marca 2020 r.

  INTENCJE  MSZALNE:  08 – 14.03.2020 r. • Ogłoszenia duszpasterskie
  I Niedziela Wielkiego Postu - 01.03.2020 r.

  Dodano: 1 marca 2020 r.

  Ogłoszenia duszpasterskie
  I Niedziela Wielkiego Postu - 01.03.2020 r.

  1. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu niech będzie wyrażony poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki dla dzieci o godz. 16.30, dla starszych o godz. 17.20; w kaplicy o 17.00. Gorzkie żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 8.00 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

  2. Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.

  3. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy w V tygodniu Wielkiego Postu, będą one trwały od 2 do 5 kwietnia, od czwartku do niedzieli. Nauki wygłosi dla nas ks. dr Andrzej Wujek, salezjanin.

  4. Pamiętajmy, że okres wielkopostny to tzw. czas zakazany, czyli okres szczególnej pokuty w Kościele. Powstrzymajmy się od hucznych zabaw, tańców, dyskotek i podejmijmy uczynki miłosierdzia

  5. W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

  Także dzisiaj przeżywamy niedzielę adoracyjną; po Mszy Św. o godz. 10.00 adoracja Najświętszego Sakramentu a po Mszy Św. o godz. 18.00 modlitwa uwielbienia.

  6.  We wtorek, 3 marca, o godz. 17.30 różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach a następnie Msza Św. w ich intencji.

  7.  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz będziemy się modlić o nowe, święte, gorliwe i charyzmatyczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, jako dar na 100 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. W sobotę o godz. 16.00 w kaplicy zakonnej, Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca.

  8. Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentesDzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła  ofiarami złożonymi do puszek.

  9. W niektórych diecezjach są podejmowane modlitwy w intencji powstrzymania koronawirusa. My włączymy się w ten nurt błagań, ale na pierwszym miejscu stawiamy groźniejszą zarazę tj. genderyzmu, która w naszej Ojczyźnie bardzo się rozprzestrzenia i dosięga dzieci i młodzieży. W tych dwóch intencjach, w każdą niedzielę Wielkiego Postu na każdej Mszy Św., będziemy modlić się Suplikacjami.

  10. Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu prowadzi rekrutację dzieci i młodzieży do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021. Więcej informacji w gablocie ogłoszeń. 

  11. W ubiegłym tygodniu Pan powołał do wieczności: Weronikę Osowską l. 85  Wieczny odpoczynek…

  Myśl tygodnia: To, co uświęca, to nie cierpienie, ale cierpliwość  Św. Jan Bosko

 • INTENCJE MSZALNE: 01 – 07.03.2020 r.

  Dodano: 1 marca 2020 r.

  INTENCJE  MSZALNE:  01 – 07.03.2020 r.Filtr aktualności

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 
Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com
Parafia:

parafia-wozniakow@salezjanie.pl 
Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 
SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com