«  Archiwum aktualności - luty 2013 »

 • Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO)
  pierwsze spotkanie - 01 marca 2015 - godzina 19:00

  Dodano: 23 lutego 2015 r.

  Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy 
   

 • Ogłoszenia duszpasterskie - I Niedziela Wielkiego Postu - 22.02.2015 r.

  Dodano: 22 lutego 2015 r.

   Ogłoszenia duszpasterskie

  I Niedziela Wielkiego Postu - 22.02.2015 r.

   

  1. Dziś – pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny. Natomiast my przez pokutę, uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwach pasyjnych i rekolekcjach przygotowujemy się do odnowienia obietnic chrztu świętego w Wigilię Paschalną. Charakter pasyjny tego okresu uwypuklają ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu oraz nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali, odprawiane od początku tego okresu.

  2. Dziś spotkanie I Kręgu „Domowego Kościoła” w naszej parafii o godz. 16.00 w Oratorium. Na spotkanie zapraszamy chętne małżeństwa sakramentalne. Spotkania będą prowadzone przez parę małżeńską z Kościoła Domowego, opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz.

  3. Także, dziś katecheza dla młodzieży przed bierzmowaniem o godz. 16.30.

  4. We wtorek, 24 lutego, po Mszy św. o godz. 18.00 oddamy hołd Matce Bożej Wspomożenia Wiernych, a o godz. 17.30odmówimy modlitwę różańcową.

  5. W środę, 25 lutego o godz. 17.00spotkanie modlitewne Wspólnoty Królowej Pokoju w kaplicy Domu Rekolekcyjnego.

  6. W czwartek, 26 lutego Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SL SALOS Woźniaków o g. 19.00 w Oratorium.

  7.W piątki Wielkiego Postu, nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz.16.30 z udziałem dzieci i młodzieży, o godz. 17.30 dla dorosłych. W kaplicy na ul. Łęczyckiej o godz. 17.00. Natomiast w niedziele Wielkiego Postu, Gorzkie Żale po Mszy św. z godz. 8.00 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

  8. Zachęcam do składania dobrowolnych ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Niech one będą wyrazem naszej miłości do Jezusa i Jego Krzyża, a także zewnętrznym znakiem piękna i estetyki. Niech dekoracja Grobu Pańskiego przemówi do nas swoją tajemnicą i pięknem. Ofiary można składać do skarbon przy wyjściu z kościoła, w kancelarii lub zakrystii.

  9. Zapraszamy na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy Życia w Duchu Świętym. Rozpoczniemy jew niedzielę 1 marca o godz. 19.00 i trwać będą 9 kolejnych niedziel. Przed kościołem są rozdawane ulotki dotyczące tych rekolekcji.

  10. Przyszła niedziela, to niedziela adoracyjna po Mszy św. o godz. 08.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie żale. Na Mszy św. po godz. 11.30 błogosławieństwo małżeństw. Modlitwa uwielbienia i wieczór konfesjonałów po Mszy św. o g. 18.00. Zapraszamy.

  11. W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na "Pomoc Kościołowi w świecie".

  12. W ostatnim tygodniu odeszła do wieczności: Maria Baranowska l. 66 z Dudek.

  Polećmy jej dusze Miłosierdziu Bożemu;

  Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

 • Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

  Dodano: 18 lutego 2015 r.

   

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

  Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)

   Drodzy Bracia i Siostry!

  Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza. Jednak bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywiście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce popada w obojętność – gdy ja mam się względnie dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się dobrze. Ta egoistyczna postawa obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest to problem, któremu jako chrześcijanie musimy stawić czoło.

  Kiedy lud Boży nawraca się na Jego miłość, znajduje odpowiedzi na te pytania, które nieustannie stawia mu historia. Jednym z najpilniejszych wyzwań, któremu chcę poświęcić uwagę w tym Orędziu, jest globalizacja obojętności.

  Obojętność wobec bliźniego i wobec Boga jest realną pokusą także dla nas, chrześcijan. Dlatego potrzebujemy słuchać w każdym Wielkim Poście nawoływania proroków, którzy podnoszą głos i nas przebudzają.

  Bóg nie jest obojętny na świat – kocha go do tego stopnia, że daje swojego Syna dla zbawienia każdego człowieka. Przez wcielenie, życie ziemskie, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego otwiera się definitywnie brama między Bogiem a człowiekiem, między niebem a ziemią. A Kościół jest niczym ręka, która trzyma tę bramę otwartą poprzez głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów, dawanie świadectwa wiary, która działa przez miłość (por. Ga 5, 6). Jednakże świat ma tendencję do zamykania się w sobie i zamykania tej bramy, przez którą Bóg wchodzi w świat, a świat w Niego. Dlatego ręka, którą jest Kościół, nie powinna nigdy się dziwić, że jest odpychana, miażdżona i raniona.

  A zatem lud Boży potrzebuje odnowy, aby nie zobojętniał i nie zamknął się w sobie. Chciałbym wam zaproponować do rozważenia pod kątem tej odnowy trzy passusy.

  1. „Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26) – Kościół

  Miłość Boża, która przełamuje to śmiertelne zamknięcie w sobie, jakim jest obojętność, jest nam ukazywana przez Kościół poprzez jego nauczanie, a przede wszystkim poprzez jego świadectwo. Można jednak dawać świadectwo jedynie o czymś, czego wcześniej doświadczyliśmy. Chrześcijanin to człowiek, który pozwala Bogu, aby go przyoblókł w swoją dobroć i swoje miłosierdzie, aby go przyoblókł w Chrystusa, żeby stał się tak jak On sługą Boga i ludzi. Przypomina nam o tym dobrze liturgia Wielkiego Czwartku przez obrzęd umywania nóg. Piotr nie chciał, żeby Jezus umył mu nogi, potem jednak zrozumiał, że Jezus nie chce jedynie dać przykładu, jak powinniśmy umywać sobie nawzajem nogi. Tę posługę może pełnić tylko ktoś, kto wcześniej pozwolił, by Chrystus umył mu nogi. Jedynie ten ma z Nim „udział” (J 13, 8) i dzięki temu może służyć człowiekowi.

  Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, aby pozwolić Chrystusowi, by nam usłużył, a przez to stać się takim jak On. Dzieje się to, kiedy słuchamy Słowa Bożego i kiedy przyjmujemy sakramenty, w szczególności Eucharystię. W niej stajemy się tym, co przyjmujemy: ciałem Chrystusa. W tym ciele nie ma miejsca na obojętność, która jakże często zdaje się opanowywać nasze serca. Bowiem człowiek, który jest Chrystusowy, należy do jednego ciała, a w Nim nie jest się obojętnym jedni wobec drugich. „Tak więc gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki (1 Kor 12, 26).

  Kościół jest communio sanctorum, ponieważ mają w nim udział święci, ale także dlatego, że jest komunią rzeczy świętych: miłości Bożej, objawionej nam w Chrystusie, i wszystkich Jego darów. Wśród nich jest także odpowiedź tych, kórzy pozwalają, aby ich dosięgnęła ta miłość. W tym świętych obcowaniu i w tym uczestnictwie w rzeczach świętych nikt nie posiada tylko dla siebie, lecz to, co ma, jest dla wszystkich. A ponieważ jesteśmy złączeni w Bogu, możemy zrobić coś także dla tych, którzy są daleko, dla tych, do których o własnych tylko siłach nie moglibyśmy nigdy dotrzeć, bowiem z nimi i za nich modlimy się do Boga, abyśmy wszyscy otworzyli się na Jego zbawcze dzieło.

  2. „Gdzie jest brat twój?” (Rdz 4, 9) – Parafie i wspólnoty

  To co zostało powiedziane odnośnie do Kościoła powszechnego, trzeba zastosować w życiu parafii i wspólnot. Czy w tych rzeczywistościach kościelnych daje się doświadczyć przynależności do jednego ciała? Ciała, które zarazem otrzymuje i dzieli się tym, co Bóg pragnie ofiarować? Ciała, które zna i troszczy się o swoje najsłabsze członki, ubogie i małe? Czy też chronimy się w miłość uniwersalną, która angażuje się daleko w świecie, zapominając o Łazarzu, który siedzi przed naszymi zamkniętymi drzwiami? (por. Łk 16, 19-31).

  Aby przyjąć i w pełni owocnie wykorzystać to, co Bóg nam daje, trzeba pokonać granice Kościoła widzialnego w dwóch kierunkach.

  Po pierwsze, jednocząc się w modlitwie z Kościołem w niebie. Kiedy ziemski Kościół się modli, powstaje wspólnota wzajemnej służby i dobra, która dociera aż przed oblicze Boga. Ze świętymi, którzy znaleźli swoją pełnię w Bogu, stanowimy część tej wspólnoty, w której obojętność zostaje przezwyciężona przez miłość. Kościół niebieski nie jest tryumfujący dlatego, że odwrócił się plecami do cierpień świata i sam zaznaje radości. Raczej święci mogą już kontemplować i radować się z faktu, że dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa pokonali ostatecznie obojętność, zatwardziałość serca i nienawiść. Dopóki to zwycięstwo miłości nie ogarnie całego świata, święci wędrują z nami jeszcze jako pielgrzymi. Św. Teresa z Lisieux, doktor Kościoła, przekonana, że radość w niebie ze zwycięstwa miłości ukrzyżowanej nie jest pełna, dopóki choćby tylko jeden człowiek na ziemi cierpi i się skarży, pisała: „Bardzo liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie, moim pragnieniem jest nadal pracować dla Kościoła i dla dusz” (List 254 z 14 lipca 1897 r.).

  My również mamy udział w zasługach i radości świętych, a oni uczestniczą w naszej walce i w naszym pragnieniu pokoju i pojednania. Ich radość ze zwycięstwa zmartwychwstałego Chrystusa jest dla nas źródłem siły, aby przezwyciężyć liczne formy obojętności i zatwardziałości serca.
  Z drugiej strony, każda wspólnota chrześcijańska jest powołana do przekraczania progu, który pozwala jej wejść w relację z otaczającym ją społeczeństwem, z ubogimi i dalekimi. Kościół ze swej natury jest misyjny, nie zasklepiony na samym sobie, ale posłany do wszystkich ludzi.

  Tą misją jest cierpliwe dawanie świadectwa o Tym, który chce doprowadzić do Ojca całą rzeczywistość i każdego człowieka. Misja jest tym, czego miłość nie może przemilczeć. Kościół idzie za Jezusem Chrystusem drogą, która go prowadzi do każdego człowieka, aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8). W ten sposób możemy zobaczyć w naszym bliźnim brata i siostrę, za których Chrystus umarł i zmartwychwstał. Wszystko, co otrzymaliśmy, otrzymaliśmy także dla nich. I podobnie, to co ci bracia posiadają, jest darem dla Kościoła i dla całej ludzkości.

  Drodzy bracia i siostry, jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!

  3. „Umacniajcie serca wasze!” (Jk 5, 3) – Poszczególny wierny

  Również jako pojedyncze osoby mamy pokusę obojętności. Mamy przesyt wstrząsających wiadomości i obrazów, które nam opowiadają o ludzkim cierpieniu, i zarazem czujemy całą naszą niemożność działania. Co zrobić, aby nie dać się wciągnąć w tę spiralę przerażenia i bezsilności?

  Po pierwsze, możemy modlić się we wspólnocie Kościoła ziemskiego i niebieskiego. Nie lekceważmy siły modlitwy wielu! Inicjatywa 24 ore per il Signore – „24 godziny dla Pana” – która, jak ufam, będzie podjęta w całym Kościele, także na szczeblu diecezjalnym, w dniach 13 i 14 marca, ma być wyrazem tej potrzeby modlitwy.

  Po drugie, możemy pomagać poprzez gesty miłosierdzia, docierając zarówno do bliskich, jak i dalekich dzięki licznym organizacjom charytatywnym Kościoła. Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, aby okazać to zainteresowanie drugiemu, poprzez znak, choćby mały, ale konkretny, naszego udziału w powszechnym człowieczeństwie.

  I po trzecie, cierpienie drugiego stanowi wezwanie do nawrócenia, bowiem potrzeba, w jakiej znajduje się brat, przypomina mi o słabości mojego życia, o mojej zależności od Boga i od braci. Jeżeli pokornie będziemy prosić o łaskę Bożą i pogodzimy się z tym, że nasze możliwości są ograniczone, wówczas zaufamy w nieskończone możliwości, jakie kryją się w miłości Bożej. I będziemy mogli oprzeć się diabelskiej pokusie, która skłania nas do wierzenia, że sami możemy się zbawić i zbawić świat.

  Chciałbym was wszystkich prosić, abyśmy dla przezwyciężenia obojętności i naszych pretensji do wszechmocy przeżywali ten czas Wielkiego Postu jako drogę formacji serca, jak wyraził się Benedykt XVI (por. enc. Deus caritas est, 31). Mieć serce miłosierne to nie znaczy mieć serce słabe. Kto chce być miłosierny, musi mieć serce mocne, stałe, niedostępne dla kusiciela, a otwarte na Boga. Serce, które pozwala przeniknąć się Duchowi i daje się prowadzić na drogi miłości, które wiodą do braci i sióstr. W gruncie rzeczy serce ubogie, czyli takie, które zna swoje ubóstwo i poświęca się dla drugiego.

  Dlatego, drodzy bracia i siostry, pragnę modlić się razem z wami do Chrystusa w tym Wielkim Poście: „Fac cor nostrum secundum cor tuum” – „Uczyń serca nasze według serca Twego” (Suplikacja z Litanii do Najświętszego Serca Jezusa). Wówczas będziemy mieli serce mocne i miłosierne, czujne i szczodre, które nie daje się zamknąć w sobie i nie wpada w wir globalizacji obojętności.

  Wyrażając to pragnienie, zapewniam o mojej modlitwie o to, aby każdy człowiek wierzący i każda wspólnota kościelna owocnie przebyli tę drogę wielkopostną, i proszę was o modlitwę za mnie. Niech Pan wam błogosławi, a Matka Boża niech was otacza opieką.

  Watykan, 4 października 2014 r.

  Święto św. Franciszka z Asyżu

  Franciscus

   

 • Ogłoszenia duszpasterskie - VI Niedziela Zwykła - 15.02.2015 r.

  Dodano: 15 lutego 2015 r.

  Ogłoszenia duszpasterskie

  VI Niedziela Zwykła - 15.02.2015 r.

   

  1. W dzisiejszą niedzielę za chwilę wysłuchamy świadectw małżeństw z Kościoła Domowego. Po Mszy św. jest możliwość osobistego spotkania z dającymi świadectwo. Zapraszamy chętne małżeństwa sakramentalne na spotkanie. Spotkania będą prowadzone przez parę małżeńską z KD. Spotkanie I Kręgu„Domowego Kościoła” w naszej parafii w niedzielę 22 lutego o godz. 16.00 w Oratorium, a opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz.

  2. Również dziś po Mszy św. o godz. 11.30 katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. Natomiast o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie formacyjne dla Salezjanów Współpracowników w kaplicy Domu Rekolekcyjnego.

  3. Ksiądz Bosko był wielkim czcicielem Maryi Wspomożycielki Wiernych. Często powtarzał: Zaufajcie Maryi Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda! Rozpoczęcie nowenny dziś na Mszy o godz. 18.00. Prośby i podziękowania można składać do skarbony przy wejściu do kościoła.

   4. We wtorek, 17 lutego przypadają imieniny ks. Zbigniewa Condera sdb, wychowawcy i wykładowcy nowicjatu salezjańskiego. Składamy serdeczne życzenia: Bożego błogosławieństwa, w pracy formacyjnej opieki Matki Bożej Wspomożycielki. Ofiarujmy dar modlitwy i Komunii w Jego intencji. 

  5. Najbliższa środa – to Środa Popielcowa. Otwiera ona święty czas Wielkiego Postu. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane, w kościele o godz. 11.30 i 18.00, w kaplicy na ul. Łęczyckiej o godz. 17.00. 

  6. W Popielec obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy, a polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 14. do 60. roku życia. Jednak Kościół zachęca, aby w praktykę postu wprowadzać także tych, którzy nie są do niego zobowiązani. 

  7.W piątki Wielkiego Postu, nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz.16.30 z udziałem dzieci i młodzieży, o godz. 17.30 dla dorosłych. W kaplicy na ul. Łęczyckiej o godz. 17.00. Natomiast w niedziele Wielkiego Postu, Gorzkie Żalepo Mszy św. z godz. 8.00 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. 

  8. Zachęcam do składania dobrowolnych ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Niech one będą wyrazem naszej miłości do Jezusa i Jego Krzyża, a także zewnętrznym znakiem piękna i estetyki. Niech dekoracja Grobu Pańskiego przemówi do nas swoją tajemnicą i pięknem. Ofiary można składać do skarbon przy wyjściu z kościoła, w kancelarii lub zakrystii.

  9. Kurs przedmałżeński w naszej parafii odbędzie się 21 lutego od godz. 14.00 i 28 lutego od godz. 10.00.

  10. W przyszłą niedzielę, VI katecheza dla młodzieży przed bierzmowaniem o godz. 16.30.

  11. Zapraszamy na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy Życia w Duchu Świętym. Rozpoczniemy jew niedzielę 1 marca o godz. 19.00 i trwać będą 9 kolejnych niedziel.

  12. W ostatnim tygodniu odeszła do wieczności: Wanda Florczak l. 59 z ul. Łęczyckiej

  Polećmy jej dusze Miłosierdziu Bożemu; 

  Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

 • Ogłoszenia duszpasterskie - V Niedziela Zwykła - 08.02.2015 r.

  Dodano: 8 lutego 2015 r.

   Ogłoszenia duszpasterskie

  V Niedziela Zwykła - 08.02.2015 r.

  1. Ferie Zimowe 2015 w Oratorium zakończone. Udział wzięło 75 osób, (w tym 5 wychowawców i 16 animatorów Oratorium oraz 2 salezjanów). Dziękujemy za wsparcie finansowe parafianom oraz wsparcie darczyńców indywidualnych. Dziękujemy za pomoc w organizacji zimowiska: piekarni "Małgorzatka", piekarni państwa Ozdowskich, PHU PIASTPOL p. Michał Rutkowski, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krośniewice, Firmie BUDMEL p. Wojciech Żuk. Dziękujemy Panu Prezydentowi Miasta Kutno za zakup nagród do organizowanych konkursów.  

  2. We środę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie. Tamte wydarzenia upamiętnia znana pieśń „Po górach, dolinach”.

  3.  Także 11 lutego będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego. W czasie Mszy św. o godz. 11.30 udzielimy sakramentu namaszczenia chorych. Zapraszamy wszystkich chorych, osoby starsze, osoby potrzebujące wsparcia duchowego. Od godz. 11.00 spowiedź.

  4. W sobotę – święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy. Przypomina nam ono obowiązek modlitwy za narody Europy, aby pozostały wierne swym chrześcijańskim korzeniom. Również w sobotę przypada wspomnienie św. Walentego, który od IV w. w Europie po cudzie uzdrowienia chłopca z padaczki jest czczony jako patron od padaczki i chorób nerwowych. Natomiast w USA i Anglii z czasem zaczął być czczony jako patron zakochanych. Co kraj to obyczaj. Niemniej jedni i drudzy mogą wypraszać za Jego wstawiennictwem potrzebne sobie łaski.

  5. Ksiądz Bosko był wielkim czcicielem Maryi Wspomożycielki Wiernych. Często powtarzał: Zaufajcie Maryi Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda! Rozpoczęcie nowenny do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w niedzielę 15 lutego na Mszy o godz. 18.00.Prośby i podziękowania można składać do skarbony przy wejściu do kościoła.

  6. W przyszłą niedzielę 15 lutego na Mszach św. wysłuchamy świadectw małżeństw z Kościoła Domowego. Zapraszamy chętne małżeństwa sakramentalne na spotkanie. Spotkania będą prowadzone przez parę małżeńską z Kościoła Domowego. Spotkanie I Kręgu „Domowego Kościoła” w naszej parafii w niedzielę - 15 lutego po Mszy św. o godz. 18.00, a opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz.

  7. Również w przyszłą niedzielę 15 lutego po Mszy św. o godz. 11.30 katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.  Natomiast o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie formacyjne dla Salezjanów Współpracowników w kaplicy Domu Rekolekcyjnego.

  8.  Kurs przedmałżeński w naszej parafii odbędzie się 21 lutego od godz. 14.00 i 28 lutego od godz. 10.00.

  9. Chcemy zorganizować Pielgrzymkę do Włoch - Italia Christiana w sierpniu 2015 roku. PROGRAM RAMOWY NA 10 DNI na stronie internetowej parafii i w gablocie parafialnej. Zapisy u księdza Henryka Chibowskiego.   

  10. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: Bolesław Szerszeń l. 60 z Franek Wroczyńskich; Ryszard Pietruszewski l. 58 z Wysokiej Wielkiej.                    

  Polećmy ich dusze Miłosierdziu Bożemu;                                                           Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 • Ogłoszenia duszpasterskie - IV Niedziela Zwykła- 01.02.2015 r.

  Dodano: 1 lutego 2015 r.

   Ogłoszenia duszpasterskie

  IV Niedziela Zwykła- 01.02.2015 r.

  1. Dzisiejsza niedziela to niedziela adoracyjna po Mszy św. o godz. 10.00 wystawienie Najświętszego sakramentu, natomiast po Mszy św. o godz. 11.30 błogosławieństwo małżeństw a po Mszy świętej o godz. 18.00 modlitwa uwielbienia i wieczór konfesjonałów.

  2. W tradycji salezjańskiej, 1 lutego wspomnienie wszystkich zmarłych salezjanów. Kapłani odprawiają Msze św. za zmarłych współbraci salezjanów, którzy przekazali nam drogocenne dziedzictwo. Wielu z nich żyje w naszej pamięci. Niech Pan, da im kontemplować Swoje oblicze.

  3. Jutro – święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele o godz. 11.30 i o godz. 18.00, w  kaplicy na Łęczyckiej o godz. 17.00 Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy Świętej. To święto kończy tradycyjny okres śpiewania kolęd w naszych kościołach.

  4. Z woli papieża Jana Pawła II od 1997 roku w święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Natomiast papież Franciszek, ogłosił obecny rok Rokiem Życia Konsekrowanego - poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Dzisiejszą tacę przeznaczamy na klasztory klauzurowe.

  5. W poniedziałek w naszym Oratorium rozpoczynają się „FERIE ZIMOWE”. Weźmie udział 75 osób z terenu naszej gminy i miasta Kutno. Rozpoczęcie jutro o godz. 9.00 w Oratorium, a  zakończenie o g. 15.00. Już dziś dziękujemy ks. Henrykowi i animatorom oratorium za zorganizowanie wypoczynku w miejscu zamieszkania.

  6.  We wtorek  3 lutego, o godz. 18.00 Msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach, a wcześniej różaniec z wypominkami o godz. 17.30.

  7. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek prosimy o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Na Mszę świętą o godz. 18.00 zapraszamy ministrantów i ich rodziców. W piątek odwiedzimy chorych z sakramentami świętymi od godz. 8.00. Od godz. 16.15 spowiedź, o 16.30 Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Po Mszy o godz. 18.00 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. w kaplicy na ul. Łęczyckiej o godz. 17.00. Natomiast w sobotę spotkanie Wspólnoty "Królowej Pokoju" o godz. 17.00.

  8. Chcemy zorganizować Pielgrzymkę do Włoch - Italia Christiana w sierpniu 2015 roku. PROGRAM RAMOWY NA 10 DNI na stronie internetowej parafii i w gablocie parafialnej. Zapisy u księdza Henryka Chibowskiego.   

  9. Kurs przedmałżeński w naszej parafii odbędzie się 21 lutego od godz. 14.00 i 28 lutego od godz. 10.00.

  10. Liturgiczne wspomnienia w tym tygodniu:

  3 lutego - św. Błażeja, biskupa, tego dnia błogosławieństwo gardła.

  5 lutego - św. Agaty, dziewica i męczennica, błogosławimy chleb, sól i wodę.

  6 lutego - św. Pawła Miki i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy japońscy


Filtr aktualności

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 
Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com
Parafia:

parafia-wozniakow@salezjanie.pl 
Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 
SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com