Aktualności

 • Ogłoszenia duszpasterskie
  XV niedziela zwykła - 14.07.2019 rok

  Dodano: 14 lipca 2019 r.

  Ogłoszenia duszpasterskie
  XV niedziela zwykła - 14.07.2019 rok

  1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale i poprzez sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

  2. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!  Czas wolny wykorzystajmy także na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek religijnych czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych.

  3.  We wtorek, 16 lipca, wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z tych znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi albo noszony w kieszeni ubrania. Przypominamy, że taki znak powinien być pobłogosławiony przez kapłana i noszony w godny sposób. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed Ojcem moim”.

  4. W ubiegłą niedzielę do puszek na pogorzelców w Gołębiewie Starym zostało zebranych 1.402,- zł., które w piątek, w obecności kierownika GOPS-u p. Małgorzaty Modrzejewskiej i Pracownika Socjalnego p. Moniki Kowalskiej, zostały przekazane poszkodowanym. Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.

  5. Za dwa tygodnie, 28 lipca, na zakończenie każdej Mszy Św. modlitwa błogosławienia kierowców a następnie na wysokości boiska poświęcenie pojazdów. Z tej okazji będą zbierane ofiary na zakup różnych pojazdów dla misjonarzy w ramach ogólnopolskiej akcji MIVA POLSKA: 1 grosz za bezpiecznie przejechany 1 kilometr.

  6. Jutro, 15 lipca, rozpoczyna się drugi turnus półkolonii organizowany przez SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie, również 180 osób z terenu naszej gminy, miasta i powiatu Kutno. Rozpoczęcie jutro o godz. 9.00 w kościele, zakończenie każdego dnia o g. 15.00. Dziękujemy za wsparcie finansowe Panu Prezydentowi Miasta Kutno oraz Wojewodzie Łódzkiemu. Dziękujemy za pomoc i przekazane produkty potrzebne w organizacji półkolonii: Piekarni Państwa Ozdowskich, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krośniewice, Państwu Kuciapskim z Leszczynka, Firmie Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ, Bankowi Żywności w Kutnie, Firmie Hetman z Bedlna, Firmie Bracia Urbanek z Łowicza. Także Braciom Karczewskim z Firmy Tartak za przygotowane boisko do mini piłki. Dziękujemy Salezjanom Współpracownikom za codzienną pomoc przy przygotowywaniu kanapek dla dzieci oraz wychowawcom i animatorom Oratorium za poświęcony czas, realizację programu i opiekę wychowawczą nad dziećmi.  

  6. Na stolikach w przedsionku kościoła jest wyłożony miesięcznik Apostolstwo Chorych do wzięcia i przeczytania.

  7.  W ostatnim tygodniu odprowadziliśmy na miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie: Janinę Ławniczak l. 93

             Polećmy jej duszę i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu:                                 Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….

 • INTENCJE MSZALNE: 14 – 20.07.2019 r.

  Dodano: 14 lipca 2019 r.

  INTENCJE  MSZALNE:  14 – 20.07.2019 r.


 • Wręczenie aktu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kutna
  ks. Janowi Sposobowi

  Dodano: 6 lipca 2019 r.

  Wręczenie aktu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kutna
  ks. Janowi Sposobowi

  4 lipca miało miejsce uroczyste wręczenie Honorowego Obywatelstwa Miasta Kutna Ks. Janowi Sposobowi. Przewodniczący Rady Miasta Kutna Mariusz Sikora wraz z Zastępcą Prezydenta Jackiem Boczkają przekazali Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Kutna oraz symboliczną szablę. W uroczystości udział również wziął Radny Rady Miasta Kutno Rafał Jóźwiak.

  Wręczona szabla to replika oficerskiej szabli Wojska Polskiego, na pochwie której widnieje herb Kutna, a na głowni wygrawerowany jest napis: "Księdzu Janowi Sposobowi Honorowemu Obywatelowi Miasta Kutno A.D. 2019" .

  Honorowe Obywatelstwo Miasta Kutna ks. Janowi Sposobowi nadano Uchwałą Nr VIII/88/19 Rady Miasta Kutno z dnia 14 maja 2019 r. To najwyższe wyróżnienie jest wyrazem wdzięczności za zasługi dla tutejszej społeczności. Ks. Jan Sposób został uhonorowany m.in. za wieloletnie kultywowanie postaw patriotycznych w społeczności lokalnej poprzez upamiętnianie Powstania Styczniowego i działalność na rzecz środowiska kombatantów Armii Krajowej. Uznanie budzi także wieloletnia posługa duszpasterska i opieka duchowa nad chorymi w kutnowskim szpitalu.

  Ksiądz Jan Sposób to kapłan wielkiej wiary, patriota, kombatant, społecznik, nauczyciel, wychowawca młodzieży, człowiek o imponującej sumienności, o ogromnym szacunku do pracy, także pełen pokory i skromności.

  14 lutego 2019 roku ks. Jan Sposób obchodził 96. urodziny. Obecnie przebywa w ośrodku zdrowia w Mariówce koło Przysuchy. Honorowemu Obywatelowi Miasta Kutno składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia.
  https://ekutno.pl/pl/11_wiadomosci/40611_wreczenie_aktu_honorowego_obywatelstwa_miasta_kutna_ks_sposobowi.html

   


 • Pielgrzymka do WILNA 03-06.10.2019 roku.

  Dodano: 29 czerwca 2019 r.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY na 4 – dniową Pielgrzymkę  do WILNA
  w dniach 03 - 06.10.2019 roku.
  z wizytą u Matki Miłosiernej i Chrystusa Miłosiernego

  W  programie pielgrzymki: Supraśl, Sokółka, Wigry, Wilno (Zwiedzanie Starego Miasta, Masza święta przed cudownym obrazem Matki Bożej Miłosiernej w Ostrej Bramie) wieczorną porą wileńskie epizody z Życia Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego.

  Zwiedzanie Wilna: Katedra, Muzeum Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, Masza święta w kaplicy przy Obrazie Chrystusa Miłosiernego, punkt widokowy – Góra Trzykrzyżna, dom św. Siostry Faustyna, Kościół na Antokolu, cmentarz na Rossie, wizyta w hospicjum. Następnie zamek w Trokach Zwiedzanie, Msza święta w Studzienicznej k. Augustowa.  

  Zaplanowano podróż autokarem LUX, Ubezpieczenie NNW, Opieka Pilota, Przewodnik.

  Koszt ok. 800 złotych plus 10 euro (zamek w Trokach i muzeum A. Mickiewicza)

  Zapisy i bliższe informację u księdza Dyrektora Henryka Chibowskiego - tel. 604.489.191
                           Szczegółowy program pielgrzymki:  - TUTAJ - 


 • Ks. Jan Sposób - Honorowy Obywatel Miasta Kutno

  Dodano: 17 maja 2019 r.

  Podczas VIII Sesji Rady Miasta Kutno Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania
  Honorowego Obywatelstwa Miasta Kutno ks. Janowi Sposobowi

  To najwyższe wyróżnienie jest wyrazem wdzięczność za zasługi dla naszego miasta. Uznanie budzi szczególnie  wieloletnie kultywowanie postaw patriotycznych w społeczności lokalnej poprzez upamiętnienie Powstania Styczniowego i działalności na rzecz środowiska kombatantów Armii Krajowej oraz wieloletnia posługa duszpasterska i opieka duchowa nad chorymi
  w kutnowskim szpitalu.

  Ksiądz Jan Sposób pełni posługę duszpasterską w Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Woźniakowie od 1 sierpnia 1984 roku. W 2019 roku upływają 72 lata jego życia zakonnego w Zgromadzeniu Księży Salezjanów i 65 lat kapłaństwa.

  Znany powszechnie w Kutnie dzięki funkcji kapelana kutnowskiego szpitala i ponad 20-letniej opieki duchowej nad chorymi, ceniony dzięki kultywowaniu postaw patriotycznych w społeczności lokalnej poprzez upamiętnienie pamięci Powstańców Styczniowych poległych w 1863 roku pod Kutnem, zaangażowany w środowisko kombatanckie, żołnierzy Armii Krajowej i we współorganizację obchodów Bitwy nad Bzurą.

  Ksiądz Jan Sposób urodził się w Krasewie w woj. lubelskim dnia 14 lutego 1923 roku jako syn Antoniego i Stanisławy. Rodzice prowadzili 10 hektarowe gospodarstwo rolne wychowując dziewięcioro dzieci.

  Przed II wojną światową wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Księży Salezjanów w Daszawie w pow. stryjskim (woj. stanisławowskie). Wrzesień 1939 roku przeżył na Kresach, gdzie z konieczności, po zakończonych działaniach wojennych pozostał jeszcze rok. Latem 1940 roku wrócił do rodziców, jednak wkrótce został schwytany przez okupantów i przeznaczony do wywiezienia na roboty do Niemiec. Uniknął jednak losu robotnika przymusowego ratując się ucieczką. W trakcie okupacji niemieckiej - w marcu 1942 roku - wstąpił w szeregi Armii Krajowej w ramach Obwodu Radzyń Podlaski Rejon VI Używał pseudonimu „Bocian”. Służył w stopniu szeregowca w oddziale partyzanckim 35. pułku piechoty jako zwiadowca - łącznik do lipca 1944 roku. W tym czasie wziął udział w licznych akcjach podziemia, w tym w podejmowaniu zrzutów lotniczych i w akcji „Burza” pod dowództwem Komendanta Rejonu Zbigniewa Spaczyńskiego ps. „Gryf”.
  W końcowej fazie akcji z powodu silnego zagrożenia ze strony Armii Czerwonej cały pułk rozkazem dowództwa z bronią przeszedł do podziemia. Służbę w AK zakończył w stopniu kaprala. Latem 1945 roku większość jego kolegów aresztowało NKWD. Jan Sposób - ścigany wielokrotnie - szczęśliwie uniknął aresztowania. Żyjąc w ciągłym zagrożeniu zdecydował się na wyjazd do Jaciążka w pow. Maków Mazowiecki. Po około roku prześladowanie zmniejszyło się ale postanowił nie wracać do domu rodzinnego. Zrealizował powzięty już przed wojną zamiar wstąpienia do Zgromadzenia Księży Salezjanów. 24 lipca 1946 roku rozpoczął nowicjat w Czerwińsku, a w dniu 2 sierpnia 1947 roku złożył śluby zakonne. W latach 1947-1950 studiował filozofię. 2 sierpnia 1950 roku złożył zakonne śluby wieczyste. W latach 1950-1954 studiował teologię. 21 lutego 1954 roku w Krakowie uzyskał święcenia kapłańskie. Od 1954 roku pełnił funkcję wychowawcy w internacie, nauczyciela matematyki, profesora filozofii i katechezy, ekonoma, wikariusza, a także proboszcza w Kobylnicy Słupskiej i Olsztynie.

  Przez 35 lat znany jest mieszkańcom Kutna jako spowiednik i przez ponad 20 lat jako kapelan szpitala. Zaangażował się w rozbudowę kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na ul. Łęczyckiej, która stanowi ważne miejsce kultu religijnego w południowej części miasta, ale także jest miejscem pamięci narodowej związanym z Powstaniem Styczniowym.

  Ksiądz Jan Sposób aktywnie działa w środowisku kombatanckim Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, dał się też poznać jako współorganizator rocznicowych obchodów Bitwy nad Bzurą. Na pierwszy stopień oficerski został mianowany 2 marca 2006 roku. Z dniem 16 maja 2008 roku został mianowany na stopień Kapitana Wojska Polskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2013) i Medalem Prymasa Polski Primatiali Nomismate (2009).

  Ksiądz Jan Sposób to kapłan wielkiej wiary, wyznawca i krzewiciel chrześcijańskich wartości, patriota, kombatant, społecznik, nauczyciel
  i wychowawca młodzieży, człowiek o imponującej solidności i sumienności,
  o ogromnym szacunku do pracy, a mimo dużych osiągnięć, także pełen pokory
  i skromności.

  Od 14 maja 2019 roku Honorowy Obywatel Miasta Kutna.

  Warto przypomnieć, że ostatnio honorowe obywatelstwo Kutna otrzymali Stan Musial i Edward Piszek, co miało miejsce w 2000 roku. Honorowy obywatel na mocy uchwały Rady Miasta otrzymuje okolicznościowy dyplom i symboliczną szablę polską z pamiątkowym grawerunkiem. W sali obrad radnych wywiesza się portret honorowego obywatela.

  http://panoramakutna.pl/ksiadz-jan-sposob-zostal-honorowym-obywatelem-kutna/  z dnia 14.05.2019

  https://www.youtube.com/watch?v=7Kia6wmKE6E

  http://www.um.kutno.pl/page/80,aktualnosci.html?id=2906

   KS. JAN SPOSÓB
  Tel. - 24 362-73-18,  538-814-986


   

 • PIELGRZYMKA DO WŁOCH: 02.09 - 11.09.2019 r.

  Dodano: 6 stycznia 2019 r.

  PIELGRZYMKA DO WŁOCH

  (Proponowany wstępny zarys programu pielgrzymki, może ulec niewielkim zmianom)

  TERMIN: 02.09 – 11.09.2019

  1 DZIEŃ 2.09.19 WARSZAWA – RZYM, ASYŻ

  Zbiórka parking parafialny w Woźniakowie i wyjazd autokarem na lotnisko. Okęcie o g. 4.15.  Przelot do Rzymu. Transfer do Asyżu. Zwiedzanie kościółka san Damiano, Bazylika św. Klary, przejście uliczkami do Bazyliki św. Franciszka, gdzie złożone jest ciało Świętego. Czas wolny ok. 1 h. Przejazd do bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Zobaczymy Porcjunkulę – pierwszy kościół Braci Mniejszych i celę, w której zakończył swe życie św. Franciszek. Msza święta w Bazylice. Obiadokolacja i nocleg. 

  2 DZIEŃ 3.09.19 ASYŻ – CASCIA, ROCCAPORENA,

  Śniadanie, Przejazd do Casci, miasta św. Rity. Nawiedzimy Sanktuarium św. Rity – kościół górny i dolny znany z cudu eucharystii. Następnie udamy się do Roccaporena, miejsca narodzin św. Rity. Odwiedzimy miejsca związane z życiem Świętej. Msza święta. Przejazd na obiadokolację i nocleg w pobliżu Rzymu.   

  3 DZIEŃ 4.09.19  RZYM.

  Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Udamy się do Watykanu (Audiencja Generalna dla grup polskich z Papieżem Franciszkiem). Zwiedzanie rozpoczniemy od zwiedzania bazyliki świętego Piotra: przedsionek i drzwi święte, kaplica Piety Michała Anioła, kaplica św. Sebastiana z grobem św. Jana Pawła II. Czas na modlitwę prywatną. Zobaczymy, także baldachim Berniniego, ołtarz główny. Zejście do grot watykańskich, które są miejscem pochówku papieży. Zwiedzanie Muzeów Watykańskich z kaplicą Sykstyńską. Czas wolny na zakup pamiątek. Nawiedzimy kościół św. Ducha. Wnętrze świątyni, bogato zdobione, posiada szereg kaplic. Jedna z nich poświęcona jest Miłosierdziu Bożemu i Świętej Siostrze Faustynie. Znajduje się tu obraz Jezusa Miłosiernego, Statua Świętej Siostry Faustyny oraz relikwiarz. Msza święta. Przejście znaną ulicą Via della Conciliazione w kierunku Zamku Świętego Anioła. Powrót na obiadokolację i nocleg.

  4 DZIEŃ 5.09.19  RZYM.

  Śniadanie. Przejazd do Rzymu na Lateran. Msza święta – schody święte. Przejście do bazyliki św. Jana – najważniejszej świątyni kościoła rzymskokatolickiego, pierwszej i najstarszej bazyliki chrześcijaństwa. Świątynia jest katedrą biskupów Rzymu – papieży. Ołtarz główny od góry wieńczy gotycki baldachim, wykonany podczas pontyfikatu papieża Urbana V w 1367 r. Święty Jan Paweł II przyjeżdżał tu w Wielki Czwartek, żeby poświęcić oleje. W bazylice dokonywał także święceń kapłańskich. Tuż obok przylega kaplica papieska Santa Sanctorum. Znajduje się w niej obraz Chrystusa, który jest dziełem prawdopodobnie św. Łukasza. Przejazd do Bazyliki św. Pawła za Murami. Bazylika ta podzielona jest na 5 naw za pomocą ustawionych w rzędach 80 kolumn. Wzdłuż górnej krawędzi ścian biegnie pas medalionów z portretami papieża. Absyda kończąca nawę główną jest ozdobiona mozaiką w stylu bizantyjskim. Ukazano na niej Chrystusa na tronie w otoczeniu świętych: Piotra, Andrzeja, Pawła i Łukasza. Powrót na obiadokolację i nocleg.

  5 DZIEŃ  06.09.19  RZYM,

  Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie Rzymu barokowego: plac Navona, Schody Hiszpańskie, fontanna di Trevi. Ciekawą odmiennością od barokowego charakteru tej okolicy będzie starożytny Panteon. Na placu Hiszpańskim oddamy cześć Matce Bożej, której statua ustawiona jest na szczycie kolumny. Wizyta w kościele Matki Bożej Śnieżnej. Po południu przejazd pod Colosseum i Forum Romanum, Pomnik Ojczyzny.

  6 DZIEŃ 07.09.19  RZYM, Monte Cassino, NEAPOL, Pompeje

  Śniadanie. Przejazd do Monte Cassino. Później Neapol. Jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miast na świecie, jest bardzo atrakcyjnym miastem pod względem zabytków, a historyczne centrum znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. W mieście znajduje się założony w 1224 roku uniwersytet. Nawiedzenie Grobu Ojca Dolindo – Msza święta jeśli nie uda się rano! Zwiedzanie Pompei. Miasto rzeczywiście przestało istnieć ale tylko w sensie istnień ludzkich, natomiast tkana miasta, budynki, infrastruktura miejska i nawet detale architektoniczne zachowały się w znakomitym stanie. Eksplozja Wezuwiusza w 79r. n e nie zniszczyła miasta, a wręcz przeciwnie: pokryła go 6-metrową warstwą odłamków skał, popiołów i kawałkami zastygłej lawy zachowując dla naszych pokoleń miasto niemalże w nienaruszonym stanie! Nawiedzenie Sanktuarium Królowej Różańca Świętego w Pompejach. Obiadokolacja i nocleg.

  7 DZIEŃ 08.09.19  SAN GIOVANANI ROTONDO

  Śniadanie. Przejazd do San Giovanni Rotondo. Udamy się na zwiedzanie miejsc, w których św. Ojciec Pio prowadził pełne dobroci i poświęcenia życie. Nawiedzimy świątynię klasztorną pw. Matki Bożej Łaskawej, w której przez 52 lata Ojciec Pio spowiadał i sprawował Eucharystię. Często modlił się przed słynącym łaskami wizerunkiem Matki Bożej. Nad głównym wejściem do świątyni znajduje się chór zakonny - ulubione miejsce modlitwy Ojca Pio. Tu przed cyprysowym krzyżem 20.09.1918 Święty otrzymał stygmaty. Na frontonie kościoła znajdują się kamienne tablice upamiętniające 50-lecie kapłaństwa i 50-lecie obecności Świętego w San Giovanni Rotundo. Przejście do starej części klasztornej, gdzie znajduje się muzeum, a w nim cela Świętego. Następnie nawiedzimy bazylikę Matki Bożej Łaskawej konsekrowaną w 1959 roku, a także otwartą 2004 roku nową Bazylikę pw. św. Ojca Pio. Zadziwia ona swoją nowoczesną i oryginalną formą. Udamy się do kościoła dolnego – krypty – czas na modlitwę i zadumę u grobu Świętego. Nowa Bazylika. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

  8 DZIEŃ 09.09.19  SAN GIOVANNI ROTONDO, MONTE SANT’ANGELO

  Śniadanie, po którym panoramiczny objazd części półwyspu Gargano. Monte Sant’Angelo – Sanktuarium św. Michała Archanioła. Msza święta. Z kolei udamy się na wypoczynek nad Morzem Adriatyckim. Powrót. Wieczorem możliwość modlitwy San Giovanni Rotondo. Nocleg i kolacja w San Giovanni Rotundo.

  9 DZIEŃ 10.09.19 LANCIANO, MANOPELLO, Mentorelli

  Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Lanciano, gdzie w VIII wieku miał miejsce pierwszy potwierdzony cud eucharystyczny. W sanktuarium w Lanciano przechowywane są relikwie uważane za relikwie ciała i krwi Chrystusa. Przejazd do Manopello (Sanktuarium Świętego Oblicza) gdzie od XVI wieku przechowywane jest Volto Santo-cudowne oblicze Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego odbite na chuście. Przejazd do sanktuarium Maryjnego w Mentorelli, które było jednym z ulubionych miejsc św. Jana Pawła II. Modlitwa przed cudowną figurą Matki Bożej Łaskawej, której opiece powierzył swój pontyfikat św. Jan Paweł II. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Rzymu.

  10 DZIEŃ 11.09.19 Roma

  Śniadanie, przyjazd na lotnisko, odprawa, wylot do Warszawy. Powrót do Woźniakowa.

  Kontakt: ks. Henryk Chibowski sdb – 604.48.91.91

  Szacowany koszt: ok. 50 euro na bilety wstępu, autostrada, czek point – wyjazd do miasta.

  CENA:  3 320 PLN (grupa 52 uczestników),

  Cena obejmuje: 

  Zakwaterowanie: nocleg w 3* (pokoje 2-3 osobowych),

  Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.

  Transport: Lot z Warszawy i autokar we Włoszech,

  Opieka: pilot z Polski oraz lokalny przewodnik w Rzymie,

  Ubezpieczenie: od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdrowotne,

  Urządzenia "tour guide system" na zwiedzanie o zasięgu do 150-200 m

   

  Cena nie obejmuje:biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (kwota do potwierdzenia)

   

   

 • DOKUMENT KOŃCOWY SYNODU O MŁODZIEŻY

  Dodano: 12 grudnia 2018 r.

  DOKUMENT KOŃCOWY SYNODU O MŁODZIEŻY

  ----------------------------------------------------

 • Informator parafialny 2019

  Dodano: 25 grudnia 2017 r.

 • Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, godz. 16.00

  Dodano: 3 października 2015 r.

                  Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
                                                odprawiane jest w każdą 1 sobotę miesiąca 
                                                    w Kaplicy Zakonnej o godz. 16.00 

  Pierwsze soboty miesiąca są ściśle związane z objawieniami Matki Bożej w Fatimie (Portugalia), które miały miejsce od maja do października 1917 r. Matka Boża sześciokrotnie objawiła się Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Dwoje wizjonerów – Franciszek i Hiacynta – zmarło wkrótce po objawieniach. Na ziemi pozostała Łucja; wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty, a w 1948 r. za specjalnym pozwoleniem Piusa XII przeniosła się do Karmelu w Coimbrze. Jako s. Maria Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca przez długie lata była znakiem i świadkiem orędzia Matki Bożej. W klasztorze miała kolejne objawienia Jezusa i Maryi dotyczące m.in. pierwszych sobót. Matka Najświętsza ukazując się w Fatimie powiedziała:

  Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Jeżeli ludzie się nie nawrócą, Bóg ześle karę, jakiej świat jeszcze nie widział. O, gdyby ludzie zechcieli wejść w siebie i żałować za grzechy!

  10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. Maryja powiedziała: Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

  Grzechy niewdzięcznych ludzi ranią Niepokalane Serce Maryi, która poprosi o zadośćuczynienie przez odprawienie nabożeństwa kolejnych pięciu pierwszychsobót miesiąca.

  Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, które obrażają Boga i Jej Niepokalane Serce oraz są pogardą wobec Bożej miłości i powodem piekielnych męk ludzkich. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od piekła, aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja oczekuje naszego zaangażowania w tę misję. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim. Istotną cechą tego nabożeństwa jest całkowita bezinteresowność, czyli wyłączne pragnienie wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi – nie powinno się odprawiać go w żadnych innych intencjach (choćby najpobożniejszych), jak tylko w celu zadośćuczynienia za grzechy i zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. 
  W nocy z 29 na 30 maja 1930 r. w Tuy (Hiszpania) na pytanie, dlaczego Maryja mówi o pięciu pierwszych sobotach, Siostra Łucja otrzymała od Jezusa odpowiedź:

  Córko moja, powód jest prosty:

   Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
  1) bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;
  2) przeciwko Jej Dziewictwu;
  3) przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, uznając Ją wyłącznie za matkę człowieka;
  4) bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki;
  5) bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach
  .

  Istnieją cztery podstawowe warunki praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót:
  1) spowiedź w intencji wynagradzającej
  2) Komunia święta wynagradzająca
  3) różaniec wynagradzający
  4) towarzyszenie Maryi poprzez piętnastominutowe rozmyślanie.

  Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać - mówi Matka Najświętsza - obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia. Siostra Łucja powiedziała: Ci którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu, ci stanowić będą pokolenie, które zwycięży zło.

  Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje.

  -----------------------------------------------------------------------------------

   

 • ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY -
  25 dnia każdego miesiąca o godz. 17.00

  Dodano: 10 października 2014 r.

  TO TYLKO JEDEN WIECZÓR W MIESIĄCU       

  Grupa Modlitewna Królowej Pokoju
  SERDECZNIE ZAPRASZA 

  do uczestnictwa we wspólnej modlitwie każdego 25 dnia miesiąca o godz. 17:00
  w Kaplicy Domu Rekolekcyjnego w Woźniakowie.

  Spotkania odbywają się na wzór codziennych modlitw wieczornych w Medugorje. 

  Drogie dzieci! Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym prowadziła was w modlitwie w kierunku drogi pokoju.(…) Dziatki, dlatego módlcie się, módlcie się…
  (orędzie Matki Bożej -25 czerwca 2014 r.)

  Program spotkań:
  - Różaniec: tajemnice radosne i bolesne,
  - Litania loretańska, Modlitwa do Ducha Św., Witaj Królowo

  - Msza święta,
  - Koronka pokoju, Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała,
  - Różaniec: tajemnice chwalebne,

  - Adoracja Eucharystyczna lub adoracja Pana Jezusa na Krzyżu

     
  Abp H. Hoser SAC o Medjugorie

   


Filtr aktualności

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 
Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com
Parafia:

parafia-wozniakow@salezjanie.pl 
Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 
SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com