Aktualności

 • Ogłoszenia duszpasterskie
  XXV niedziela zwykła - 24.09.2017 r.

  Dodano: 22 września 2018 r.

   Ogłoszenia duszpasterskie
  XXV niedziela zwykła - 24.09.2017 r.

  1. Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć zbawienie, musimy przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień, niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom.

  2. Trwamy w nowennie do Patrona naszej wspólnoty parafialnej Św. Michała Archanioła, którą odprawiamy podczas Mszy Św. o godz. 18.00.

  3. Jutro, 24 września, zapraszamy Róże Różańcowe Rodziców na modlitwę różańcową o godz. 17.30 Postarajcie się aby w tej wspólnotowej modlitwie różańcowej uczestniczyć w każdy 24 dzień miesiąca.

  4. We wtorek, 25 września o godz. 17.00, spotkanie modlitewne w kaplicy zakonnej, na które zaprasza wspólnota „Królowej Pokoju”

  5. XIV Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Domaniewicach odbędzie się w sobotę 29 września. O godz. 10.30 Msza Św. w Kościele Parafialnym pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Andrzeja Dziuby a homilię wygłosi Ks. Abp Andrzej Józefowicz – Nuncjusz Apostolski w Rwandzie. Po Mszy Św. Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej (w drodze modlitwa różańcowa

  6. W sobotę przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Ci wielcy Boży posłańcy bronią nas i pouczają. Starajmy się z nimi zaprzyjaźnić.

  7.   Uroczysta Suma Odpustowa ku czci św. Michała Archanioła w przyszłą niedzielę o godz. 12.00. Na tej Mszy Św. będziemy dziękować Panu Bogu za dar przybycia Salezjanów do Woźniakowa, na zaproszenie Bł. Michała Woźniaka, w 80 rocznicę tego faktu oraz za dar Konsekracji naszego Kościoła dokonanej przez ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w 50 rocznicę.  Liturgii będzie przewodniczył ks. prof. Marian Graczyk, salezjanin, a homilię wygłosi ks. prof. Henryk Skorowski także salezjanin, który był obecny przy Konsekracji, jako nowicjusz.  Po Mszy świętej procesja eucharystyczna.

  8. SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie, było organizatorem XXVI Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, które odbyły się w dniach: 14 -16 września 2018 r. Wzięło w nich udział ok. 1000 dziewcząt i chłopców ze 25 Stowarzyszeń Lokalnych SALOS z całej Polski.  Nasze stowarzyszenie zdobyło: dwa złote medale, 1 srebrny, 5 brązowych. Mszy świętej  w sobotę 15 września, przewodniczył ks. Bp Wojciech Osial. Szczególne podziękowania należą się Ministerstwu Sportu i Turystyki, Zarządowi Krajowemu SALOS RP, władzom Miasta Kutno, Gminie Kutno, Starostwu Powiatowemu w Kutnie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego oraz darczyńcom indywidualnym: Piekarni i Cukierni Państwa Ozdowskich, PW Hydrobud firma Państwa Złotowskich, Gospodarstwu Ogrodniczemu Państwa Kuciapskich, Mariuszowi Jarosowi – firma Dom Lodów oraz Bankowi Pekao S. A. oddział Kutno. Dziękujemy Wolontariuszom czyli Animatorom Oratorium, Salezjanom Współpracownikom oraz trenerom SL SALOS RÓŻA KUTNO a parafianom za sponsoring duchowy czyli modlitwę

  9. W ostatnim tygodniu odszedł do Domu Ojca: Mieczysław Kotowski l.85 i

                       Polećmy jego duszę i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu

                                                  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

   

 • INTENCJE MSZALNE: 23.09 - 29.09.2018 r.

  Dodano: 22 września 2018 r.

  INTENCJE MSZALNE: 23.09 - 29.09.2018 r.


 • Pielgrzymka do Lwowa 04-07.10.2018 r.

  Dodano: 27 kwietnia 2018 r.

  "OJCZYZNĘ WOLNĄ POBŁOGOSŁAW PANIE..."
  - MODLITWA NA KRESACH...   

   

 • Informator parafialny 2018

  Dodano: 25 grudnia 2017 r.

 • Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, godz. 16.00

  Dodano: 3 października 2015 r.

                  Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
                                                odprawiane jest w każdą 1 sobotę miesiąca 
                                                    w Kaplicy Zakonnej o godz. 16.00 

  Pierwsze soboty miesiąca są ściśle związane z objawieniami Matki Bożej w Fatimie (Portugalia), które miały miejsce od maja do października 1917 r. Matka Boża sześciokrotnie objawiła się Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Dwoje wizjonerów – Franciszek i Hiacynta – zmarło wkrótce po objawieniach. Na ziemi pozostała Łucja; wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty, a w 1948 r. za specjalnym pozwoleniem Piusa XII przeniosła się do Karmelu w Coimbrze. Jako s. Maria Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca przez długie lata była znakiem i świadkiem orędzia Matki Bożej. W klasztorze miała kolejne objawienia Jezusa i Maryi dotyczące m.in. pierwszych sobót. Matka Najświętsza ukazując się w Fatimie powiedziała:

  Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Jeżeli ludzie się nie nawrócą, Bóg ześle karę, jakiej świat jeszcze nie widział. O, gdyby ludzie zechcieli wejść w siebie i żałować za grzechy!

  10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. Maryja powiedziała: Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

  Grzechy niewdzięcznych ludzi ranią Niepokalane Serce Maryi, która poprosi o zadośćuczynienie przez odprawienie nabożeństwa kolejnych pięciu pierwszychsobót miesiąca.

  Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, które obrażają Boga i Jej Niepokalane Serce oraz są pogardą wobec Bożej miłości i powodem piekielnych męk ludzkich. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od piekła, aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja oczekuje naszego zaangażowania w tę misję. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim. Istotną cechą tego nabożeństwa jest całkowita bezinteresowność, czyli wyłączne pragnienie wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi – nie powinno się odprawiać go w żadnych innych intencjach (choćby najpobożniejszych), jak tylko w celu zadośćuczynienia za grzechy i zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. 
  W nocy z 29 na 30 maja 1930 r. w Tuy (Hiszpania) na pytanie, dlaczego Maryja mówi o pięciu pierwszych sobotach, Siostra Łucja otrzymała od Jezusa odpowiedź:

  Córko moja, powód jest prosty:

   Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
  1) bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;
  2) przeciwko Jej Dziewictwu;
  3) przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, uznając Ją wyłącznie za matkę człowieka;
  4) bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki;
  5) bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach
  .

  Istnieją cztery podstawowe warunki praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót:
  1) spowiedź w intencji wynagradzającej
  2) Komunia święta wynagradzająca
  3) różaniec wynagradzający
  4) towarzyszenie Maryi poprzez piętnastominutowe rozmyślanie.

  Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać - mówi Matka Najświętsza - obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia. Siostra Łucja powiedziała: Ci którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu, ci stanowić będą pokolenie, które zwycięży zło.

  Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje.

  -----------------------------------------------------------------------------------

   

 • ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY -
  25 dnia każdego miesiąca o godz. 17.00

  Dodano: 10 października 2014 r.

  TO TYLKO JEDEN WIECZÓR W MIESIĄCU       

  Grupa Modlitewna Królowej Pokoju
  SERDECZNIE ZAPRASZA 

  do uczestnictwa we wspólnej modlitwie każdego 25 dnia miesiąca o godz. 17:00
  w Kaplicy Domu Rekolekcyjnego w Woźniakowie.

  Spotkania odbywają się na wzór codziennych modlitw wieczornych w Medugorje. 

  Drogie dzieci! Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym prowadziła was w modlitwie w kierunku drogi pokoju.(…) Dziatki, dlatego módlcie się, módlcie się…
  (orędzie Matki Bożej -25 czerwca 2014 r.)

  Program spotkań:
  - Różaniec: tajemnice radosne i bolesne,
  - Litania loretańska, Modlitwa do Ducha Św., Witaj Królowo

  - Msza święta,
  - Koronka pokoju, Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała,
  - Różaniec: tajemnice chwalebne,

  - Adoracja Eucharystyczna lub adoracja Pana Jezusa na Krzyżu

     
  Abp H. Hoser SAC o Medjugorie

   


Filtr aktualności

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Od 01 lipca 2018 r.
nr dostępowy 24 362-73-10 

Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 
Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com
Parafia:

parafia-wozniakow@salezjanie.pl 
Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 
SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com