Nr telefonu do Oratorium: 604-489-191; 660-628-388

Co to jest Oratorium?

Oratorium to miejsce i środowisko kształtujące serce młodego człowieka, które ma w sobie:

coś z domu – stwarza poczucie ciepła i bezpieczeństwa, atmosferę radości i miłości, zauważenia każdego i zainteresowania jego problemami, nawet tymi malutkimi, jest domem, który przygarnia, w którym ktoś bliski zawsze czeka;

coś z podwórka – stwarza atmosferę zabawy, rozrywki, nawiązywania więzów koleżeńskich, atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, jest podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie;

coś z parafii – dąży do rozwoju religijnego, uczy podstawowej wiedzy religijnej i życia wiarą, życia w przyjaźni z Bogiem, tu następuje przekaz wartości chrześcijańskich;

coś ze szkoły – dba o poziom intelektualny młodego człowieka, pomaga mu w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia życiowego, jest szkołą, która przystosowuje do życia.

Oratorium wczoraj

Mówiąc o Oratorium, mamy na myśli nie tylko konkretne miejsce i klimat, ale przede wszystkim salezjańską wspólnotę. Tworzą ją salezjanie i ludzie świeccy, animatorzy, którzy - żyjąc duchowością salezjańską - pragną bezinteresownie pomagać innym.

Oratorium istnieje od 1952 roku. Na przestrzeni lat zmieniały się formy jego działania, lecz cel, dla którego Oratorium powstało wciąż jest taki sam: prowadzić młodzież do świętości, towarzysząc jej w nauce, pracy, modlitwie i radosnym spędzaniu wolnego czasu.

Oratorium dziś

AKCJE – po prostu dobra zabawa

Jedną z podstawowych zasad naszego dzisiejszego Oratorium jest jego otwarta forma: każdy młody człowiek może przyjść i wziąć udział we wszystkich inicjatywach i działaniach. Ważne jest tylko, by jego zachowanie nie burzyło porządku i bezpieczeństwa innych. Prowadzenie do świętości odbywa się w sposób naturalny, gdyż modlitwa i elementy formacji chrześcijańskiej są integralną częścią wszystkich zajęć. Program formacyjny dostosowany jest do wieku uczestników i jest tak realizowany, aby stanowić drogę do przebycia, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej (kiedy młody człowiek ma 10 lat,) a skończywszy na wieku, w którym wchodzi w dorosłość.

Specjalnością Oratorium jest przeprowadzanie różnych „akcji” skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. Co kryję się pod hasłem „akcje”? Wszystko to, co może pożytecznie zająć czas dzieciom i młodzieży: Bal Aniołów, Bal Karnawałowy, Wiosenna Liga Piłkarska Ósemek, Latem - półkolonie, a zimą - ferie zimowe, kolonie wakacyjne dla dzieci i obóz dla młodzieży, a także wyjazdy na skupienia i na Szkołę Animatora Oratorium (SAO), czy Campo Bosco.

W ciągu 75 lat obecności Salezjanów w Woźniakowie, przez Oratorium od 1952 roku do chwili obecnej przewinęło się bardzo dużo młodych ludzi, pełnych optymizmu i wiary, czerpiących radość ze służby potrzebującym, szczególnie dzieciom zaniedbanym wychowawczo i pochodzącym z rodzin uboższych.

FORMACJA – paliwo do lepszej pracy

W oratorium prowadzona jest przez cały rok formacja duchowa dla dzieci i młodzieży, a także dla kandydatów i animatorów oratorium. Dzięki niej poznajemy Pismo Św., dzielimy się swoim życiem w grupie przyjaciół i dowiadujemy się więcej o osobie księdza Bosko, jego duchowości i systemie wychowawczym. Kształtujemy naszą duszę i umysł, aby odnajdywać radość codzienności. Uczestniczymy w ewangelizacji, która jest wychowaniem.

DZIEŃ, jak co dzień!!!

Oratorium otwierane jest o godz. 16.00 od czwartku do soboty. Jedni odrabiają lekcje z animatorami, natomiast inni wychodzą na boisko lub grają w piłkarzyki, w tenisa stołowego lub bilard albo gra w gry planszowe. W międzyczasie wszyscy zbierają się wspólną modlitwę, zakończona „salezjańskim słówkiem” (krótkie opowiadanie z morałem). Potem dzieci wracają do zabawy. Często organizowana jest jakaś wspólna gra lub zabawa na boisku. O godz. 18.00 dzieci wracają do swoich domów. Starsi przebywają w Oratorium od godz. 18.30 do 20.00. Na koniec wszyscy biorą się za sprzątanie.

Oratorium jutro

Jak będzie wyglądało Oratorium w przyszłości? To zależy nie tylko od nas, ale także od Ciebie! Wystarczy chcieć bezinteresownie służyć innym, albo mieć jakąś pasję, którą możesz podzielić się z innymi.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Co to jest SALOS?

Sport jest rzeczywistością, która z natury swojej przyciąga młodych ludzi. Ten fakt nie może być pominięty przez salezjanów szukających możliwości oddziaływania na młodzież. Dlatego też sport jest obecny w każdym środowisku salezjańskim.

Jego rola została szczególnie dowartościowana poprzez założenie Salezjańskiej Organizacji Sportowej, określanej powszechnie skrótem SALOS. Powstałą ona z inicjatywy osób świeckich i konsekrowanych w 1992 roku. Celem jej jest rozwijanie oratoryjnego aspektu wychowania dzieci o młodzieży, zapoczątkowanego przez księdza Bosko i realizowanego przez jego uczniów. Chodzi o wychowanie przez sport i do sportu. Chodzi o realizację cenionych przez salezjanów wartości sportu, jak sprawność fizyczna, zdrowie i odporność, oraz o jednoczesną realizację takich wartości, jak rozwój intelektualny, umiejętność współżycia w społeczeństwie, wrażliwość moralna, duchowość religijna.

W tak rozumianym sporcie nie chodzi o zwycięstwa, zdobywanie medali, bicie rekordów, ale o wewnętrzny rozwój uczestnika sportu, o wydobycie dobra, zdynamizowanie pokładów człowieczeństwa. Sport jest traktowany jako jeden z możliwych sposobów pracy nad sobą, nad swoimi możliwościami. W sporcie salezjańskim „człowiek ma stawać się coraz bardziej człowiekiem”.

Ks. Henryk Chibowski SDB


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Od 01 lipca 2018 r.
nr dostępowy 24 362-73-10 

Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 
Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com
Parafia:

parafia-wozniakow@salezjanie.pl 
Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 
SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com