Regulamin Oratorium bł. Michała Rua w Woźniakowie

Oratorium jest środowiskiem wychowawczym, które ma na celu otwieranie się na młodzież, ewangelizację i umożliwienie rozwijania własnych zainteresowań.

Ksiądz Bosko pragnął, aby Oratorium było dla młodych domem, który przygarnia, parafią, która ewangelizuje; szkołą, która przygotowuje do życia i podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie.

 1. Oratorium przeznaczone jest dla młodzieży stowarzyszonej w organizacjach religijnych przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Woźniakowie oraz dzieci i młodzieży z Kutna i pobliskich wsi.
 2. W Oratorium obowiązują zasady życia społecznego, czyli tzw. kultura osobista.
 3. Szanujemy i dbamy o sprzęt oratoryjny i zwracamy go na miejsce.
 4. W Oratorium i na terenie przykościelnym (także boisko) obowiązuje reguła "Trzy razy zero" czyli: zabrania się:
  "0" palenia papierosów i używania narkotyków;
  "0" spożywania napojów alkoholowych pod każdą postacią;
  "0" przeklinania.
 5. Na teren Oratorium zabronione jest wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych.
 6. Zabronione jest stawianie jakichkolwiek przedmiotów oraz siadanie na stole bilardowym oraz na stole do tenisa stołowego.
 7. Za poczynione szkody w Oratorium odpowiada bezpośrednio sprawca czynu lub jego opiekun prawny.
 8. Dbanie o porządek na terenie Oratorium jest obowiązkiem wszystkich osób z niego korzystających.
 9. Oratorium zamykane jest na czas trwania w kościele Mszy św. i nabożeństw dla dzieci, wtedy bierzemy w nich udział.
 10. Uczestnik oratorium zwraca się z szacunkiem do Księdza Kierownika i animatora oratorium. Ostateczną decyzję o wykluczeniu z zajęć w Oratorium podejmuje ks. Kierownik Oratorium.

Ks. Henryk Chibowski SDB


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Od 01 lipca 2018 r.
nr dostępowy 24 362-73-10 

Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 
Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com
Parafia:

parafia-wozniakow@salezjanie.pl 
Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 
SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com