Obecnie w parafii z nominacji przełożonych zakonnych i ks. Biskupa Ordynariusza pracują:

Ks. Henryk Chibowski SDB

Dyrektor wspólnoty zakonnej animuje i koordynuje działalność wspólnoty salezjańskiej. Jest prezesem SL SALOS "RÓŻA KUTNO". Opiekun duchowy: Wspólnoty "Zjednoczeniu w Duchu" Odnowy w Duchu Świętym. Moderator dzieła modlitwy różańcowej rodziców za dzieci, prowadzi modlitwę uwielbienia w I niedziele m-ca, duszpasterstwo chorych w pierwsze piątki miesiąca i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Józef Pietrusik SDB

Proboszcz, Dziekan, wikariusz dyrektora domu zakonnego, prowadzi: kancelarię parafialną, duchowy opiekun grupy modlitewnej Królowej Pokoju, odpowiedzialny za katechezy chrzcielne i małżeńskie (chrzty, śluby), dyżuruje w kancelarii parafialnej. 

Ks. Krzysztof Kostrzewa SDB

Ekonom domu zakonnego, kierownik Domu Rekolekcyjnego, kapelan sióstr Albertynek, posługa u sióstr Pasjonistek ze Strzelec, dba o groby współbraci na cmentarzu parafialnym, pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Piotr Szlufik SDB

Radca domu, sekretarz RD, pisze kronikę domu, Kierownik Oratorium, prowadzi spotkania formacyjne animatorów, odpowiada za grupy działające w Oratorium, katecheta w Szkole Podstawowej nr 5 w Kutnie, Przedszkole Miejskie nr 5 „Stokrotka”, Liceum i Technikum SPSK w Kutnie. razem z animatorami oratorium prowadzi: katechezy przygotowujące młodzież do bierzmowania w grupie „Wzrastania”, grupie „Przyjaciele Dominika Savio”, głosi rekolekcje, skupienia, konferencje i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Józef Skowron SDB

Wikariusz parafialny, współpracuje z Proboszczem, odpowiada za kaplicę na ul. Łęczyckiej wg. wskazań Proboszcza, delegat lokalny Salezjanów Współpracowników, opiekun Koła Żywego Różańca, duszpasterstwo chorych w pierwsze piątki miesiąca, prowadzi: pogrzeby i błogosławi śluby; prowadzi kazania dla dzieci w niedzielę o godz. 11.30; pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Waldemar Trendziuk SDB

Kierownik Katechizacji, Katecheta w Zespole Szkół nr 4 w Kutnie-Azorach,  opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza, duszpasterstwo chorych w pierwsze piątki miesiąca, spowiednik sióstr Albertynek, prowadzi:  nabożeństwa dla dzieci o godz. 16.30 (pierwszy piątek miesiąca, roraty, różaniec, drogę krzyżową); katechezy przygotowujące rodziców i dzieci do I Komunii św., pogrzeby i błogosławi śluby; głosi rekolekcje i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Wojciech Biskiewicz SDB

Pomaga w duszpasterstwie parafialnym,  jest do dyspozycji Dyrektora wspólnoty.

Ks. Jan Sposób SDB

"Żywa historia Woźniakowa", spowiednik wspólnoty,  modli się za wspólnotę  i daje dobry przykład.

 


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Od 01 lipca 2018 r.
nr dostępowy 24 362-73-10 

Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 
Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com
Parafia:

parafia-wozniakow@salezjanie.pl 
Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 
SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com