Obecnie w parafii z nominacji przełożonych zakonnych i ks. Biskupa Ordynariusza pracują:

Ks. Henryk Chibowski SDB

Dyrektor wspólnoty zakonnej animuje i koordynuje działalność wspólnoty salezjańskiej. Jest prezesem SL SALOS "RÓŻA KUTNO". Opiekun duchowy: Wspólnoty "Zjednoczeniu w Duchu" Odnowy w Duchu Świętym. Moderator dzieła modlitwy różańcowej rodziców za dzieci, prowadzi modlitwę uwielbienia w I niedziele m-ca, duszpasterstwo chorych w pierwsze piątki miesiąca i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Józef Pietrusik SDB

Proboszcz, Dziekan, wikariusz dyrektora domu, prowadzi: kancelarię parafialną, odpowiada za kursy przedmałżeńskie dla dekanatu św. Michała Archanioła, odpowiedzialny za katechezy chrzcielne i małżeńskie (chrzty, śluby), dyżuruje w kancelarii parafialnej. Opiekun duchowy grupy modlitewnej "Królowej Pokoju"

Ks. Krzysztof Kostrzewa SDB

Ekonom domu zakonnego, kapelan sióstr Albertynek, kierownik Domu Rekolekcyjnego, pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Piotr Szlufik SDB

Radca domu, sekretarz RD, Kierownik Oratorium, prowadzi spotkania formacyjne animatorów, odpowiada za grupy działające w oratorium: grupa modlitewno - liturgiczna, młodzieżowa diakonia muzyczna, grupa gitarowa. Kierownik katechizacji, katecheta w Przedszkolu Miejskim nr 5 "STOKROTKA" w Kutnie; razem z animatorami oratorium prowadzi: katechezy przygotowujące młodzież do bierzmowania. Współpracuje z Proboszczem w duszpasterstwie parafialnym: prowadzi nabożeństwa dla dzieci o godz. 16.30 (pierwszy piątek miesiąca, różaniec, drogę krzyżową), głosi rekolekcje, skupienia, konferencje i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Józef Skowron SDB

Wikariusz parafialny, współpracuje z Proboszczem, odpowiada za kaplicę na ul. Łęczyckiej wg. wskazań Proboszcza, delegat lokalny Salezjanów Współpracowników, odpowiedzialny za kaplicę na ul. Łęczyckiej, opiekun Koła Żywego Różańca, duszpasterstwo chorych w pierwsze piątki miesiąca, prowadzi: pogrzeby i błogosławi śluby; prowadzi kazania dla dzieci w niedzielę o godz. 11.30; katechezy przygotowujące rodziców i dzieci do I Komunii św.; w adwencie roraty dla dzieci, dba o groby współbraci na cmentarzu parafialnym razem z SSW.

Ks. Waldemar Trendziuk

Katecheta,
Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza, duszpasterstwo chorych w pierwsze piątki miesiąca, prowadzi: pogrzeby i błogosławi śluby oraz przygotowuje młodzież do bierzmowania grupa II (kl. VI i VII), spowiednik sióstr Albertynek, Pasjonistek ze Strzelec,
pisze kronikę domową, głosi rekolekcje i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Jan Sposób SDB

"Żywa historia Woźniakowa", spowiednik wspólnoty,  modli się za wspólnotę  i daje dobry przykład.


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Od 01 lipca 2018 r.
nr dostępowy 24 362-73-10 

Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 
Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com
Parafia:

parafia-wozniakow@salezjanie.pl 
Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 
SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com