Msze święte w niedziele

W kościele:

 • 0800 - dla ogółu wiernych
 • 1000 - dla ogółu wiernych
 • 1130 - dla dzieci i rodziców
 • 1800 - dla ogółu wiernych

W kaplicy na ul. Łęczyckiej:

 • 0900
 • 1600 (październik - marzec)
 • 1900 (kwiecień - wrzesień)

Msze święte w dni powszednie

W kościele:

 • 1800 (z krótką homilią)

Msza święta w pierwszy piątek miesiąca

 • 1630 – dla dzieci i gimnazjalistów

 Eucharystia w święta kościelne nie nakazane:

       09 00         - dla ogółu wiernych z homilią

     18 00         - dla ogółu wiernych  z homilią

 Parafialne Uroczystości Odpustowe:

Czym więc ma być dla nas odpust? Zarówno Katechizm Kościoła Katolickiego (1471-1479), wyjaśniających naukę Kościoła dotyczącą odpustów, jak i Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983r. w kanonach 992-997, określających istotę odpustu, odwołują się do Konstytucji apostolskiej papieża Pawła VI o odpustach Indulgentiarum doctrina. Czytamy w niej m.in. że:

"Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych".

 • Uroczystość św. Jana Bosko: niedziela przed 31 stycznia
 • Uroczystość Matki Bożej Wspomożenia Wiernych: 24.05.
 • Uroczystość św. Michała Archanioła: ostatnia niedziela września

Święta nakazane:

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi: 1 stycznia
 • Objawienie Pańskie (Epifania): 6 stycznia
 • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc: 20 kwietnia
 • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - "Boże Ciało" : 19 czerwca
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - "Matki Bożej Zielnej": 15 sierpnia
 • Wszystkich świętych: 1 listopada
 • Boże Narodzenie: 25 grudnia (pierwszy dzień)
 • oraz wszystkie niedziele w ciągu roku

Oprócz wymienionych poniżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone  również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni tj. 2 lutego, 19 marca, 25 marca, NMP Matki Kościoła, 29 czerwca, 26 sierpnia MB Częstochowskiej, 8 września, 2 listopada, 8 grudnia.

 Święte Triduum Paschalne:

Pamiętajmy, że Triduum Paschalne - największe święto chrześcijaństwa. Kościół nie nakłada na nas obowiązku uczestniczenia w jego obchodach. Dzięki temu możemy dobrowolnie zdecydować się na udział w tym święcie. Każdy z nas jest jednak zobowiązany do wzięcia udziału we Mszy świętej w Niedzielę Wielkanocną. Liturgia Wigilii Paschalnej jest najbardziej uroczystą ze wszystkich liturgii w roku, należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi ośrodek Triduum Sacrum.

 • Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg: 17 kwietnia godz. 18 00
 • Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej: 18 kwietnia  godz. 18 00
 • Wielka Sobota:
  - adoracja Grobu Pańskiego - godz. 9 00 - 17 30
  - błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny- godz. 9 00- 12 00
 • Niedziela Wielkanocna:
  - Liturgia Wigilii Paschalnej - w sobotę 19 kwietnia - godz. 19 00
  - Procesja Rezurekcyjna - w niedzielę 20 kwietnia - godz. 6 00

Inne uroczyste celebracje w roku kościelnym:

 • Wizytacja Kanoniczna Parafii: 22 i 24 września 2013 roku
 • Bierzmowanie młodzieży: 05 czerwca 2014 rok, godz. 18 00
 • Misje parafialne: przed nawiedzeniem Obrazu MB Częstochowskiej w 2016 roku
 • Pierwsza Komunia święta:  25 maja 2014 roku, godz. 1130
 • Rocznica pierwszej Komunii świętej:  19 czerwca 2014 roku, godz. 1000
 • Procesja Bożego Ciała - w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej - godz. 10 00
 • Czterdziestogodzinne nabożeństwo przed odpustem św. Michała Archanioła; 27 - 29.09.
 • Pasterka to Msza Święta z Uroczystości Bożego Narodzenia - 24 grudnia - godz. 22 00

Stałe intencje Mszy świętych:

 • Wszystkie niedziele o godzinie 1000 - za parafian i sympatyków dzieła św. Jana Bosko
 • Pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 1800 - za zmarłych polecanych w wypominkach
 • 1 luty - wszyscy kapłani za zmarłych współbraci
 • 5 listopad - jedna Msza święta za zmarłych dobrodziejów Rodziny Salezjańskiej
 • 25 listopad - jedna Msza święta za zmarłych Rodziców Salezjanów

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:

8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:

18:00

Kontakt

Woźniaków 56
99-300 Kutno

tel:

(24) 254-20-02 - parafia
(24) 254-04-06 - dom zakonny

fax:

(24) 251-03-42

e-mail:

wozniakow@salezjanie.pl